VIANOČNÉ posolstvo Róberta Šveca národu slovenskému a všetkým lojálnym občanom nášho štátu

Slovenky, Slováci, všetci lojálni občania nášho štátu slovenského, rozumní a zodpovední ľudia.

V čase najkrajších sviatkov v roku sa vám prihováram, aby som vám aj touto formou adresoval moje vianočné posolstvo.

Naše slovenské tradície, zvyky, obyčaje a oslavy Vianoc patria medzi najkrajšie na svete. Áno, máme byť na čo hrdí. Naši predkovia nám zanechali duchovnú krásu zamrznutú v čase, ktorú sa v minulosti pokúšali zničiť rôzni zlí a hlúpi ľudia.

Ale naši predkovia to zvládli, hlupákov zahnali…

Slovenský národ je vnútorne silný, o tom som nikdy nepochyboval ani na jednu sekundu, ale musíme sa naučiť byť ešte aj jednotní a nepoddajní. Velebiť musíme v prvom rade naše, slovenské a ak nám zostane chuť a čas môžeme „jedným očkom kuknúť“ aj na to cudzie.

Viem, že naše spoločenstvo zvládne aj súčasnú ťažkú a zložitú situáciu a napokon tak, ako po každej búrke vyjde slnko, tak aj po súčasnej zlej a hlúpej dobe opäť vyjde slnko s vedomím, že Slováci, zvládli ďalšiu dejinnú skúšku. Obstáli, aby mohli naplniť svoj osud!

Tak ako sa naši predkovia v minulosti vyrovnali so zlými a hlúpymi ľuďmi, tak aj my dnes ideme, aby sme z nášho životného priestoru slovenského vyhnali súčasných zlých a darebných ľudí, ktorí sa snažia ničiť všetko slovenské, a na konci tejto cesty budú znieť aj tieto slová: Heš, heš, darebáci, v našom spoločenstve nemáte miesto.

A preto, statočné Slovenky a Slováci vám prajem pokojné a požehnané vianočné sviatky, aby ste ich prežili v kruhu rodinnom a v kruhu ľudí, na ktorým vám záleží.

Prajem vám veľa zdravia, duchovných a aj fyzických síl a oceľovú vôľu, pretože tam kde je vôľa, tam sa krásne veci dejú.

Váš Róbert Švec.

————————–

Prečítajte si tiež: Vianoce 2021. Pavol Poprocký: Pod vianočný stromček vám z celého srdca prajem…

————————–

Róbert Švec, predseda Slovenského Hnutia Obrody. Zdroj fotky: SHO.sk

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—–

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds