Štandardné strany po vražde iránskeho generála: Musíme stáť pri NATO. SHO: NATO je zločinecká organizácia

Štandardné politické strany sa zhodujú na tom, že stiahnutie našich vojakov z Iraku by sme mali koordinovať s NATO a že musíme stáť pri NATO. Informujú médiá.

Konštatujeme: NATO je, okrem iného, zodpovedné aj za vojenskú agresiu proti suverénnemu štátu bývalej Juhoslovanskej zväzovej republike v roku 1999. Pri tomto nelegálnom akte jednostrannej agresie bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN bolo ignorované medzinárodné právo aj Ženevské konvencie.

Porušovanie medzinárodných dohôd vyústilo do vraždenia civilistov, vrátane žien a detí, bombardovania škôl a nemocníc, ničenia infraštruktúry. Počas bombardovania miest a dedín zahynulo podľa srbských zdrojov najmenej 2 500 civilistov, z toho 89 detí. Zranenia utrpelo viac ako 12 500 ľudí.  A k tomu treba ešte pripočítať rozsiahle materiálne škody.

Výsledkom agresie bola, okrem iného, aj protiprávna inštalácia zločineckého režimu v Kosove, ktorý pozostáva z prevažnej miery z bývalých príslušníkov Kosovskej oslobodzovacej armády, ktorá bola vyhlásená v 90. rokoch 20. storočia za teroristickú organizáciu a ktorí boli zapletení aj do obchodovania s ľudskými orgánmi.

————————

Prečítajte si tiež: Švec k vražde iránskeho generála: USA páchajú teroristické útoky. A NATO ich potichu toleruje

————————

„Činnosť NATO je v súčasnosti usmerňovaná hlavne politikou Spojených štátov amerických a slúži takmer výlučne na presadzovanie geopolitických a strategických cieľov USA v Európe, Ázii a Afrike, a to bez ohľadu na záujmy členských štátov aliancie. Slovenské Hnutie Obrody vníma servilnosť NATO voči agresívnej politike USA ako jednu z hlavných prekážok udržateľnosti mierového stavu v Európe a vo svete. Zotrvávanie Slovenska v NATO je preto za súčasných podmienok neakceptovateľné. Sme si vedomí všetkých katastrofálnych dôsledkov vojnových konfliktov a chápeme nutnosť mierových rozhovorov a dohôd, vedúcich k udržaniu mieru v Európe a vo svete. Zároveň však odmietame súčasnú jednostrannú agresívnu politiku ovládnutia a kumulácie moci, politiku unipolárneho sveta pod vedením USA. Slovenské Hnutie Obrody je presvedčené, že trvalý mier je dosiahnuteľný len porozumením a spoluprácou suverénnych štátov s rovnocenným postavením a striktným dodržiavaním medzinárodných dohôd,“ píše sa vo vyhlásení nášho hnutia, ktoré sme uverejnili 30. mája 2015.

————————

Prečítajte si tiež: Podporujeme razantný postoj Srbska voči zločincom z Prištiny a NATO

————————

Karikatúra z roku 2012. Nebezpečne presná. Zdroj obrázku: Internet

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–——

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds