VOĽBY 2023. RTVS sa nás pýta: Ako zvrátiť trend odchodu mladých ľudí za prácou do zahraničia?

Dámy a páni. V rámci predvolebnej kampane sme odpovedali aj na otázky RTVS. Postupne otázky a naše odpovede na ne budeme uverejňovať na našich mediálnych nosičoch.

Dnes…

Otázka: Mladí ľudia stále častejšie odchádzajú za lepšou prácou do zahraničia. Ako by ste zvrátili tento trend a presvedčili ich, aby zostali na Slovensku?

Odpoveď: Vláda musí vytvárať svojou politikou také prostredie, aby mladí ľudia neboli nútení odchádzať do zahraničia. Dnes je väčšina mladých nútená uvažovať nad odchodom do zahraničia. Ako to zastaviť? Jednoducho…

Vláda musí realizovať silnú prorodinnú politiku. Napríklad, mladá rodina si vezme zo štátnej banky úver na bývanie. Za každé narodené dieťa bude rodine odpustených 25% z objemu úveru, to znamená, že ak sa rodina posnaží a bude vychovávať 4 deti, úver na bývanie splatí svojou aktívnou činnosťou na poli pôrodnosti. Takýmto spôsobom nakopneme aj populačnú krivku. Štyri deti v rodine je ideálny počet nielen na prežitie národa, ale aj na jeho úspešný rozvoj.

A pokiaľ ide o spoločenské uplatnenie mladých ľudí, slovenská vláda musí v prvom rade pomáhať slovenským podnikateľom a živnostníkom, aby sa im darilo, aby mohli zamestnávať slovenských ľudí a tí nemuseli odchádzať do zahraničia. Napríklad aj tak, že stimuly a dotácie pôjdu prednostne slovenským ľuďom práce, nadnárodné spoločnosti ich nepotrebujú, tie majú peňazí až-až.

A tak ako sme spomínali aj v predchádzajúcej odpovedi, mladým vieme pomôcť aj napríklad, znížením daňovo-odvodového zaťaženia zamestnávateľov a zamestnancov, a oslobodením minimálnej mzdy od dane, aby pracujúcim ostalo čo najviac peňazí v peňaženke.

Vaše Slovenské Hnutie Obrody.

————————-

Prečítajte si tiež: VOĽBY 2023. RTVS sa nás pýta: Mala by byť na Slovensku obnovená povinná vojenská služba?

————————-

Zdroj obrázku: SHO.sk

———————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds