Volím číslo 5. SHO: Ochránime slovenskú zem. Obmedzíme predaj našej pôdy cudzincom

Koncom januára nás formou Otvoreného listu oslovilo niekoľko organizácií, ktoré sa venujú otázkam pôdohospodárstva. A to konkrétne: Spolok farmárov Slovenska, Vidiecka platforma, Gazdovský spolok Hont-Tekov, Farmári z AKS, Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF, Združenie vlastníkov pôdy a rodinných fariem Slovenska, Ekotrend Slovakia – Zväz ekologického poľnohospodárstva, ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, Vidiecky parlament na Slovensku, Vidiecky parlament mladých na Slovensku a Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska.

Z ich listu vyberáme: My sedliaci, roľníci, gazdovia a vlastníci pôdy a lesov, ako aj ľudia žijúci na vidieku, združení vo svojich organizáciách, spolkoch a združeniach si vás dovoľujeme vyzvať, aby ste nám uviedli vašich päť strategických priorít ktoré považujete za kľúčové, ako aj ich riešenia na ozdravenie slovenského pôdohospodárstva.

Spomínaným organizáciám sme sa poďakovali za ich záujem oboznámiť sa so stanoviskom Slovenského Hnutia Obrody v tejto oblasti a informovali sme ich nasledovne: 

Medzi naše priority v oblasti pôdohospodárstva patria, okrem iných:

Naším cieľom je dosiahnutie potravinovej sebestačnosti Slovenska, zachovanie zdravého životného prostredia a rozvoj ekologicky šetrného a trvalo udržateľného poľnohospodárstva bez geneticky modifikovaných organizmov.

Podpora slovenských poľnohospodárov má pre nás osobitný význam. Poľnohospodárska politika Slovenskej republiky musí vytvoriť také podmienky, aby slovenskí poľnohospodári neboli znevýhodňovaní v porovnaní s poľnohospodármi v ostatných štátoch EÚ.

Zapojíme domácich farmárov do procesu potravinovo-bezpečnostnej sebestačnosti Slovenska vykupovaním ich výrobkov a produktov do štátnych zariadení.

Vytvoríme sieť slovenských obchodov, ktoré budú vykupovať a predávať tovar a produkty vyprodukované na Slovensku. Podporíme družstvá a v maximálnej možnej miere obnovíme rastlinnú a živočíšnu výrobu. Pre tento účel zriadime aj štátne dotácie. Budeme bojovať proti dvojakej kvalite potravín v rámci EÚ a zriadime prísne kontroly všetkých potravín pochádzajúcich z dovozu a geneticky modifikované potraviny zakážeme.

Zakážeme zaberanie pôdy, aj tej najnižšej bonity, na účely výstavby fabrík. Ochránime slovenskú pôdu pred špekulatívnym predajom a aj napriek nariadeniam EÚ obmedzíme predaj pôdy cudzincom.

A aké ďalšie opatrenia presadíme v oblasti pôdohospodárstva? To sa môžete dočítať v našom volebnom programe TU.

Dámy a páni. Obnovíme potravinovú sebestačnosť Slovenskej republiky. Na nás sa môžete spoľahnúť.

————————–

Prečítajte si tiež: Volebný program SHO: Ekologická daň na drevo a zákaz kupčenia so zdrojmi pitnej vody

————————–

———————–-

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————-

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds