Volím číslo 5. SHO: Znížime závislosť slovenskej ekonomiky na automobilovom priemysle

Vlani sa na Slovensku vyrobilo 1,1 milióna automobilov. Na tisíc obyvateľov sa minulý rok vyrobilo 202 vozidiel, čo je líderská pozícia vo svete.

Automobilový priemysel na Slovensku priamo zamestnáva 177-tisíc ľudí. Po započítaní peňazí minutých firmami aj zamestnancami závisí od automobilového priemyslu až 275- tisíc miest.

Podiel automobilového priemyslu na celkovom priemysle dosiahol 49,5 percenta a podiel na exporte 46,6 percenta. Informujú médiá.

Z nášho volebného programu vyberáme:

Namiesto poskytovania investičných stimulov, ktoré deformujú podnikateľské prostredie a majú negatívny vplyv na konkurencieschopnosť, uprednostňujeme prijímanie opatrení na zlepšovanie domáceho podnikateľského prostredia.

Zastavíme akúkoľvek privatizáciu štátneho majetku.

Podporíme vznik podnikov s účasťou štátu, ktoré budú zamestnávať slovenských občanov.

Zaistíme postupný návrat strategických podnikov do rúk štátu.

Spustíme diverzifikáciu ekonomiky s cieľom zníženia závislosti slovenskej ekonomiky výlučne na automobilovom priemysle.

Štátom vlastnené podniky legislatívne ochránime tak, aby nemohli byť v budúcnosti sprivatizované. Vedúci pracovníci v štátnych podnikoch musia mať hmotnú zodpovednosť, primeraný plat, odborné znalosti a žiadne „zlaté padáky“ pri odchode z funkcie.

————————

Prečítajte si tiež: Volím číslo 5. SHO: Diaľnice budeme stavať ako jeden projekt. Nie ako množstvo predražených projektov

————————

————————–

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————-

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds