Výročie Slovenského povstania z meruôsmych rokov: Hrdo sa hlásime k jeho odkazu

Dňa 16. septembra 1848 sa vo Viedni zišli slovenskí vlastenci na čele so Štúrom, Hurbanom a Hodžom, aby ustanovili Slovenskú národnú radu (SNR) ako vrcholný orgán Slovákov v boji za naše národné práva.

Vznik Slovenskej národnej rady sa zlatými písmenami zapísal do slovenských dejín, pretože Slováci sa týmto krokom prihlásili sebavedome a hrdo k svojim národným právam a vystúpili po dlhých stáročiach opäť na javisko dejín ako odhodlaný národ.

O niekoľko dní neskôr, 19. septembra 1848, počas ľudového zhromaždenia v Myjave, Ľudovít Štúr v mene Slovenskej národnej rady vypovedal poslušnosť uhorskej vláde a jej miestnym vrchnostiam a vyzval slovenský ľud na celonárodné povstanie.

Celá vtedajšia uvedomelá generácia slovenského národa na čele so Štúrom, Hurbanom a Hodžom obstála v dejinnej skúške. Bez Slovenského povstania v meruôsmych rokoch (v rokoch 1848-49) by dnes slovenský národ neexistoval a nemali by sme dnes náš obnovený štát slovenský.

Slovenské povstanie z čias štúrovských je jedným zo základných hodnotových pilierov Slovenského Hnutia Obrody. Hrdo sa hlásime k odkazu Slovenského povstania, ktoré bolo slovenské a národné.

Ďakujeme, junáci slovenskí.

Vaše Slovenské Hnutie Obrody.

————————

Prečítajte si tiež: SHO k alarmujúcej situácii s nelegálnymi migrantmi: Ponúkame tieto ozdravné kroky…

————————

Bánovce nad Bebravou. Zdroj fotky: SHO.sk

———————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds