Dúhoví budú opäť pochodovať Bratislavou. SHO: Naším cieľom je tradičná spoločnosť

Napriek stopnutým dotáciám z rezortu kultúry sa v Bratislave v sobotu 20. júla uskutoční ďalší ročník Dúhového pochodu. Tentoraz na jeho realizáciu prispelo ministerstvo spravodlivosti, vyše 7-tisíc eurami a aj Slovenská sporiteľňa, ktorá prisľúbila príspevok vo výške 2-tisíc eur.

S prejavmi by mali počas pochodu vystúpiť predstavitelia hlavného mesta, Bratislavského samosprávneho kraja aj ombudsmanka Mária Patakyová.

Zdôrazňujeme, že sexualita je intímnou vecou každého jednotlivca a rozhodne nepatrí k veciam vhodným na verejnú propagáciu, najmä ak ide o tendencie, ktoré nenapomáhajú životaschopnosti a rozvoju spoločenstva. A to navyše spôsobom, ktorý nie je ani kultúrny, ani konštruktívny a je skôr provokáciou ako riešením problému. Sme tiež presvedčení, že podobné aktivity sa uskutočňujú s cieľom – odviezť našu pozornosť od skutočných ekonomických a sociálnych problémov, ktoré ohrozujú samotnú existenciu našej spoločnosti.

Za hlavnú hrozbu pre celú Európu považujeme prehlbujúcu sa demografickú krízu spôsobenú predovšetkým rozpadom normálnej a funkčnej rodiny. Jej následkom je vymieranie národov žijúcich na území Európy ako tvorcov a dedičov hodnôt európskej kultúry a civilizácie. Táto kríza však neničí iba kultúrne hodnoty, ale citlivo zasahuje aj životnú úroveň a budúcnosť našich detí.

Pripomíname, že každá spoločnosť, ktorá sa vydala cestou porušovania prirodzených zákonov a ničenia overených hodnôt vlastnej kultúry sa stala napokon obeťou chybne chápanej tolerancie voči rôznym úchylkám na úkor zdravých síl vlastného rozvoja.

Naším cieľom je zdravá a životaschopná spoločnosť, ktorej súčasti, predovšetkým tradičná rodina, rodina ako spoločenstvo muža a ženy s deťmi, si plnia svoju funkciu. Iba takáto spoločnosť je schopná nášmu národnému spoločenstvu zabezpečiť dôstojné miesto v súčasnom svete.

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová je známa tým, že má rada inakosť. Napríklad, minulý rok vyvesila z okna úradu dúhovú vlajku.

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds