Európske spoločenstvo prežije. Ak bude solidárne. Ale v prvom rade s vlastnými ľuďmi

Sme presvedčení, že budúcnosť našej vlasti nemožno stavať na postupnom odovzdávaní suverenity do rúk akéhokoľvek nadnárodného zoskupenia, ale na spolupráci s ostatnými európskymi národmi a štátmi na princípe rovného s rovným. Odmietame všetky formy centralizácie Európskej únie a odovzdávanie národných kompetencií Bruselu. Budeme dôsledne chrániť daňovú suverenitu Slovenskej republiky. Slovensko si musí zachovať suverenitu pri rozhodovaní o azylovej politike. Píše sa v programových tézach SHO.

Hodnotové a politické smerovanie súčasnej EÚ nie je správne. Európa nie sú USA, Európu tvoria národy.  Každý národ je špecifický, má svoje hodnoty, tradície, zvyky a to je na Európe pekné a cenné. Preto musia európske  národy  komunikovať a rešpektovať sa navzájom na princípe rovného s rovným. Ak niekto chce z našich európskych národov vytvoriť  jednotný umelý politický európsky národ, pričiní sa o to, že v európskom spoločenstve bude vznikať  pnutie, ktoré v konečnom dôsledku zapríčiní rozpad súčasnej EÚ.

Liberáli dnes presadzujú myšlienku ešte väčšej integrácie našej vlasti do jadra EÚ v duchu hesla: Čím hlbšie, tým lepšie. Ale povedzme si otvorene, byť v jadre EÚ znamená prísť aj o zvyšky štátnej suverenity. O daňovú a azylovú politiku a ja sa pýtam, aký je to štát, keď nemá vo vlastných rukách daňovú a azylovú politiku?

V každej oblasti budeme vždy presadzovať slovenské záujmy, podporovať slovenských živnostníkov, podnikateľov, našich ľudí a v rámci európskeho spoločenstva sa budeme snažiť o to, aby neexistovala napríklad dvojitá kvalita potravín, čo je ukážka toho, ako je súčasné vnútorné nastavenie EÚ chybné.

Dnes sa veľa hovorí o tom, že EÚ musí byť viac solidárna s utečencami. My otvorene hovoríme, nech je solidárna predovšetkým voči vlastným občanom. Chceme, aby slovenskí pracujúci a dôchodcovia mali také mzdy a dôchodky, ktoré sa aspoň priblížia tým v západnej Európe. Už keď hovoríme o solidarite.

Súčasná informačná a kultúrna vojna je vojnou dvoch hodnotových svetov. Sveta liberálov, ktorí útočia na všetko normálne a tradične a sveta stojaceho na prirodzených tradičných hodnotách jednotlivých národov a štátov, ktoré sa navzájom rešpektujú. A to je náš svet. Tieto dva hodnotové svety nemôžu z dlhodobého hľadiska existovať vedľa seba, jeden musí byť eliminovaný. A náš svet to nebude.

Dámy a páni. Poznám dva typy politikov. Tí, ktorí pracujú proti záujmom našich ľudí a našej vlasti, a takí, ktorí presadzujú a ochraňujú národné a štátne záujmy Slovenskej republiky. Ako napríklad my. Žiaľ, momentálne v politike prevažuje ten prvý typ politikov, ale našim vstupom do politiky to zmeníme.

Autor: Róbert Švec

 

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds