Volebný program SHO: Hmotná zodpovednosť a STOP kupčeniu so zdrojmi pitnej vody

Slovenky, Slováci. Dámy a páni. Predstavujeme vám volebný program Slovenského Hnutia Obrody, ktorým sa budeme uchádzať o vašu dôveru vo voľbách do NR SR.

Náš volebný program z veľkej časti vychádza z vašich podnetov, z vášho – nášho každodenného života, úprimnej snahy zmeniť smerovanie našej vlasti a hlavne, zo zdravého sedliackeho rozumu.

Budeme radi, ak nám napíšete k nášmu volebnému programu vaše názory, postrehy, prípadne pripomienky. Kontaktovať môžete podpredsedu nášho hnutia Štefana Polačika na podpredseda@sho.sk

————————-

Prečítajte si tiež: Predstavujeme vám volebný program SHO: Alternatíva pre Slovensko

————————-

Postupne vám predstavíme naše návrhy, ktoré zrealizujeme v rámci jednotlivých ministerstiev.

————————

Prečítajte si tiež: Volebný program SHO: Povinná STK a EK pre nová autá po 5 rokoch. Ostatné autá po 3 rokoch

————————

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky:

Zastavíme akékoľvek privatizácie štátneho majetku.

Podporíme vznik podnikov s účasťou štátu, ktoré budú zamestnávať slovenských občanov.

Zaistíme postupný návrat strategických podnikov do rúk štátu.

Spustíme diverzifikáciu ekonomiky s cieľom zníženia závislosti slovenskej ekonomiky výlučne na automobilovom priemysle.

Štátom vlastnené podniky legislatívne ochránime tak, aby nemohli byť v budúcnosti sprivatizované. Vedúci pracovníci v štátnych podnikoch musia mať hmotnú zodpovednosť, primeraný plat, odborné znalosti a žiadne „zlaté padáky“ pri odchode z funkcie.

S okamžitou platnosťou zakážeme privatizáciu, vývoz a kupčenie so slovenskými zdrojmi pitnej vody. Voda bude aj naďalej národným bohatstvom.

Namiesto poskytovania investičných stimulov, ktoré deformujú podnikateľské prostredie a majú negatívny vplyv na konkurencieschopnosť, uprednostňujeme prijímanie opatrení na zlepšovanie domáceho podnikateľského prostredia.

Ochránime strategické naše slovenské suroviny a prírodné zdroje – vodu, pôdu a lesy.

Obmedzíme ťažbu a vývoz drevnej hmoty z územia Slovenskej republiky.

Zabezpečíme čo najrýchlejšiu dostavbu jadrovej elektrárne v Mochovciach. Presadzujeme podporu energetickej sebestačnosti, ktorá je aj s príchodom elektromobilizmu pre Slovensko kľúčová.

V rámci diverzifikácie ekonomiky sa budeme snažiť o využitie prírodného bohatstva geotermálnej energie, ktoré je spojená so skleníkovým hospodárstvom.

S okamžitou platnosťou zastropujeme ceny energií a budeme hľadať cesty k ich znižovaniu.

Zabezpečíme, aby tuzemskí dodávatelia komponentov boli uprednostňovaní pred zahraničnými.

————————-

Prečítajte si tiež: Volebný program SHO: Zostane vám viac peňazí v peňaženkách. oslobodíme minimálnu mzdu od dane

————————-

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–——

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds