FOTO: Výročie 17. júla 1992 sme oslávili aj v Rimavskej Sobote. So stovkami Slovákov

Sme národom, ktorý za svoju štátnosť príliš nekrvácal, ale veľa si vytrpel.

Tak by som započal tento príspevok, ktorý je venovaný 17. júlu 1992 – dňu, kedy bola Slovenskou národnou radou prijatá Deklarácia o zvrchovanosti Slovenskej republiky, ktorá spustila procesy k obnoveniu slovenskej štátnosti a vďaka ktorej dnes máme náš štát.

Pred pár dňami som bol ja a náš kolega Ján Michalík pozvaný na oslavy Deklarácie do Rimavskej Soboty. Bez čo i len malého zaváhania sme obaja pozvanie prijali a udalosti sme sa v piatok 14. júla 2023 zúčastnili. Obsahom podujatia neboli len príhovory vybraných zúčastnených, zapálenie vatry, kultúrny program, ale hlavne ľudská a slovenská spolupatričnosť.

Bol to príjemný pocit sledovať, ako miestni, ale aj Slováci z iných slovenských dolín spoločne oslavujú tento historický akt v našich dejinách. Bez ohľadu na politické tričko som si podal ruku a prehovoril s každým, kto sa tejto akcie zúčastnil pre jej význam. A to je to, čo nás musí spájať. A to, čo nás spája musíme hľadať. Aby sme si ako národ nemuseli opäť prežiť vlastnú minulosť, aby sme opäť netrpeli, ale naopak, aby sme oslavovali, aby si spokojne žili na našom malom, ale prenádhernom Slovensku, ktoré pre nás znamená celý svet.

Touto cestou chcem verejne poďakovať Miestnemu odboru Matice slovenskej v Rimavskej Sobote a Mestu Rimavská Sobota za zorganizovanie tohto podujatia, ktorého sa zúčastnilo niekoľko stoviek Slovákov.

Taktiež som, ako človek SHO na otázky národnostné a etnické, s dôrazom na slovenský juh, pripravený spoločne s mojimi kolegami podporiť takéto podujatia nielen účasťou, ale tiež pomôcť pri ich organizácii, či propagácii.

Nezištne podávame ruku na spoluprácu, pretože Slovensku verní občania už MUSIA spolupracovať. Iba vtedy sa nám začne dariť. Keď budeme držať pokope!

Autor článku Pavol Poprocký je člen predsedníctva Slovenského Hnutia Obrody.

————————-

Prečítajte si tiež: VOĽBY 2023: Predstavujeme vám kandidátnu listinu SHO do slovenského parlamentu

————————-

Zdroj fotiek: SHO.sk

———————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds