K 30. výročiu obnovenia slovenskej štátnosti: Róbert Švec ďakuje zakladateľom druhej Slovenskej republiky

Pri príležitosti 30. výročia obnovenia našej štátnosti nastal čas, aby som sa verejne poďakoval tým, ktorí nám vybojovali našu súčasnú druhú Slovenskú republiku.

Moji drahí Slováci. Ďakujem z úprimného srdca umelcom, politikom, občianskym aktivistom… , jednoducho všetkým vám, ktorí ste začiatkom 90. rokov 20. storočia bojovali za obnovenie slovenskej štátnosti. Vašou zásluhou máme dnes našu druhú Slovenskú republiku. Pred vyše 30 rokmi ste vybojovali jedinečný zápas, vďaka ktorému má náš národ svoju obnovenú štátnosť. Veľmi pekne vám ďakujem. A uisťujem vás, že zabezpečíme to, že vás z dejín nášho národa nikto nikdy nevymaže.

A tak ako statočné ženy a muži Slovenska pred vyše 30 rokmi zviedli zápas o našu obnovenú štátnosť, nastal čas, aby sme my zviedli zápas o hodnotové ukotvenie súčasnej slovenskej štátnosti a zodpovednosť za osud nášho národa a štátu sa vrátila do rúk rozumným a zodpovedným vlastencom, z rúk bláznov, liberálov, mafiánov a euroatlantických krivákov. Aj túto úlohu splníme do poslednej bodky.

Všetkým ľuďom dobrej vôle slovenskej prajem všetko dobré v novom roku, pevné zdravie, oceľovú vôľu, veľa úspechov v osobnom a aj v pracovnom živote.

Autor článku Róbert Švec je predseda Slovenského Hnutia Obrody.

————————-

Prečítajte si tiež: Noviny Právo Národa: Róbert Švec reaguje na novoročné táraniny nesvojprávnej bábky Čaputovej

————————-

Slovenské knieža Pribina. Socha nášho kniežaťa sa nachádza na námestí pod Nitrianskym hradom. Zdroj fotky: SHO.sk

———————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds