SHO: Novoročné posolstvo Róberta Šveca národu slovenskému a všetkým lojálnym občanom nášho štátu…

Ženy, muži a mládež Slovenska, dôležitá mlčiaca väčšina slovenská…

Prihováram sa vám na Nový rok a v deň, kedy celé Slovensko oslavuje 30. výročie obnovenia slovenskej štátnosti, vznik súčasnej druhej Slovenskej republiky.

Som hrdý na to, že Slovenské Hnutie Obrody pod mojím vedením dlhodobo dokazuje, že je pevné v hodnotovom ukotvení, nerobí žiadne kompromisy v hodnotových otázkach a piatu kolónu, ktorá dočasne pôsobí na území nášho štátu slovenského vie presne pomenovať. Tak tomu bolo v roku 2022 a tak tomu bude aj v novom roku 2023.

Tak ako v živote každého jedného z nás je dôležité, aby slabé, neduživé odpadlo od silného, zoceleného, tak aj v politike je dôležité, aby sa sformovalo jadro zocelených jedincov, ktoré bude za každých okolností pevne stáť na pozíciách slovenskej slobody a štátnosti. A to je aj prípad nášho – vášho hnutia, Slovenského Hnutia Obrody.

Čo nám ukázal nielen rok 2022, ale aj predchádzajúce roky? Predchádzajúce obdobie nám ukázalo, ako ľahko sa dajú zapredať, vedome predať aktivisti a politici, ktorí o sebe vyhlasujú, že im záleží na Slovensku a že sú proslovenskí. Za 30 šekelov sú schopní zradiť nielen seba, ale aj národ slovenský a naladiť sa na vlnu euroatlantickú, v duchu ich pokriveného mentálneho sveta a zásady: Veď už nie sú 90. roky.

Pekne sa nám čistí proslovenská scéna, dámy a páni, veľmi pekne…

Tí, ktorí ešte pred nedávnom zbierali podpisy za vystúpenie Slovenska z EÚ odetí do zelenej farby politickej, sú dnes europoslancami, odetí v slovenskej trikolóre politickej a berú niekoľko tisíc eur mesačne. A vyhlasujú, že spasia Slovensko.

Tí, ktorí o sebe vyhlasujú, že ich orientácia je euroatlantická, lebo podľa nich niet inej budúcnosti, a ktorí nám vládli 12 rokov, o sebe rozkrikujú, že budú ochraňovať slovenské národné a štátny záujmy SR.

Tí, ktorí nám 12 rokov vládli sa dnes, pod novou značkou tvária, že to nie je ich minulosť, chceli by nám vládnuť s kovanými liberálni, a tvária sa ako záchrana Slovenska pred súčasnými vládnymi zločincami a predstavujú ešte väčšiu hodnotovú žumpu ako súčasná vláda.

Je to škodná, ktorá v spojení s cudzou mocou, pracuje na rozložení nášho štátu slovenského zvnútra pod pláštikom marketingových hesiel a značiek.

Na to, aby sa naša otčina opäť nadýchla potrebujeme, aby slovenské zákony boli viac ako európske smernice a nariadenia, dnes je to naopak, potrebujeme, aby na území Slovenskej republiky boli iba slovenskí vojaci a slovenské vojenské základne, dnes to tak nie je a potrebujeme obnoviť suverenitu aj v menovej otázke a to obnovením našej meny – slovenskej koruny. A tieto zásady musia byť chrbticou každého proslovenského programu. A podľa týchto zásad, kamaráti, veľmi ľahko oddelíte euroatlantických krivákov (slabých a neduživých) od rozumných a zodpovedných vlastencov (silných a zocelených).

Slovenky a Slováci. V nasledujúcom období významnú úlohu zohrá aj mlčiaca väčšina slovenská (lekári, právnici, vedci, inžinieri, učitelia, umelci, bežní ľudia poctivej práce… ). Tá väčšina Slovákov, ktorá sa neprejavuje verejne, buď je znechutená súčasnými politickými udalosťami a smerovaním alebo sa obáva o svoju rodinu, pretože tlaky od zamestnávateľa, tlaky v škole, hypotéky, úvery… Nebojte sa, Slováci. Rozumieme týmto argumentom, pretože vieme, že súčasný zločinecký režim – liberálna demokracia sa nezastaví pred ničím.

Ale dejiny nám už veľakrát dokázali, že v rozhodujúcich chvíľach práve mlčiaca väčšina zlomila okovy a pod vedením statočných vlastencov písala úspešný slovenský príbeh. Tak tomu bolo, okrem iného, aj v 30. rokoch 20. storočia (prvá Slovenská republika) a aj v 90. rokoch 20. storočia (súčasnú druhá Slovenská republika). A tak tomu bude aj v čase, kedy sa sformuje tretia Slovenská republika, štát slovenský, štát sily, hrdosti a odhodlania. Štát v ktorom Slovák bude pánom a nie ekonomickým a politickým podnájomníkom vo svojom dome.

Štát, ktorý spoločne sformujeme a naplníme víziu rozumných a zodpovedných Slovákov: Aby Slovensko slovenským bolo. AMEN.

Autor novoročného posolstva Róbert Švec je predseda Slovenského Hnutia Obrody.

————————-

Prečítajte si tiež: Projekt Staráme sa: Slováci v prvom rade Slovákom. Zásada platná aj pre rok 2023

————————-

Róbert Švec, predseda Slovenského Hnutia Obrody. Zdroj fotky. SHO.sk

———————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds