Marián Chudý: Aký bude rok 2020? Každý z nás má veľkú moc a možnosti meniť veci k lepšiemu

Dámy a páni. Do nového roku vám všetkým zo srdca prajem veľa zdravia, šťastia a lásky. Aby nový rok splnil vaše vytúžené očakávania vo všetkých oblastiach. Hlavne nestrácajme vieru a nádej v dobro a nutnú zmenu na našom Slovensku.

Otvorme náruč a svoje srdcia pre tých, ktorí to najviac potrebujú. Verte, že každý z nás má veľkú moc a možnosti meniť veci k lepšiemu. Tam, kde je tma priniesť svetlo, kde je hlad priniesť jedlo. Záleží len a len na nás aký bude rok 2020.

Preto vám všetkým úprimne želám veľa síl, odhodlania a ľudskosti. Nevzdávajme sa nášho Slovenska, je to náš domov. Tak my rozhodujme o budúcnosti nás všetkých.

A nášmu štátu, druhej Slovenskej republike, k jej dnešným 27. narodeninám prajem veľa zodpovedných a lojálnych občanov, ktorí sa nebudú večne pýtať, čo môže slovenský štát urobiť pre nich, ale začnú sa konečne pýtať samých seba, čo môžu oni urobiť pre našu Slovenskú republiku.

Autor novoročného priania Marián Chudý je tajomník SHO a kandidát do NR SR.

————————-

Prečítajte si tiež: Róbert Švec do nového roku 2020: Prajem vám veľa lásky, pokoja, pokory a zodpovednosti

————————-

Marián Chudý so svojou rodinou.

————————–

Prečítajte si tiež: Katarína Boková k výročiu obnovenia slovenskej štátnosti: Majme hrdosť v srdci každý deň

————————–

Slovenské Hnutie Obrody. Správna voľba.

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–——

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds