Róbert Švec do nového roku 2020: Prajem vám veľa lásky, pokoja, pokory a zodpovednosti

Vstupujeme do roku 2020. Na začiatku nového roka, v 27. roku obnovenia slovenskej štátnosti, mi dovoľte, Slovenky, Slováci, dámy a páni, vám popriať najmä veľa zdravia, pokoja, lásky, rodinnej pohody, osobných a aj pracovných úspechov.

Zároveň vám prajem aj veľa pokory a zodpovednosti, pretože bez pokory ťažko pochopíme samých seba a bez zodpovednosti ťažko budeme tvoriť úspešný slovenský príbeh. 

Na tomto mieste, priatelia, mi dovoľte aj jedno osobné vyznanie. Nedávam si novoročné predsavzatia, ale tento rok, vzhľadom na udalosti posledných cca 12 mesiacov, ktoré súviseli s prezidentskou kampaňou, registráciou Slovenského Hnutia Obrody do registra politických strán a politických hnutí, ako aj s prípravou kandidovania nášho hnutia vo voľbách do NR SR som si predsa len dal jeden záväzok. A vopred ubezpečujem, že ho budem dodržiavať. A ten záväzok znie: Nebudem odpovedať na hlúpe otázky. Uznávam právo pýtať sa, aj keď hlúpo, ale v praxi budem veľmi aktívne využívať zase moje právo, neodpovedať na hlúposti a ohováračky. Totižto, nemienim už ani len sekundu strácať s ľuďmi, ktorí sú plní zloby a nenávisti. Ale veľmi sa teším na komunikáciu a spoluprácu s pozitívnymi ľuďmi a na ich rozumné až zvedavé otázky, na ktoré vždy veľmi rád odpoviem.

Prajem vám, drahé Slovenky a Slováci, v novom roku aj neoblomnú vôľu a odhodlanie. Pretože dejiny nikdy netvorili slabí a neduživí jedinci, ktorí vajatali. Ale dejiny tvorili a tvoria vždy iba silní a odhodlaní ľudia. Iba takí ľudia dokážu meniť svet. A nech nikto nepochybuje o tom, že sme silní a aj odhodlaní.

Deň 24. máj 2004, rodný dátum nášho hnutia, 15. máj 2019, kedy bolo Slovenské Hnutie Obrody zaregistrované ako politický subjekt a 1. december 2019, kedy sme úspešne odovzdali kandidátnu listinu sú dni, ktoré dokazujú, že základom každého úspechu je neoblomná vôľa a odhodlanie a že krok za krokom napĺňame naše poslanie.

A my vždy dosiahneme všetko, čo si zaumienime, pretože chceme.

Všetko dobré v roku 2020, dámy a páni.  

———————–

Prečítajte si tiež: Pavol Skýpala k výročiu obnovenia slovenskej štátnosti: Toto je náš štát a náš životný priestor

———————–

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–——

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds