Predstavujeme vám náš úspešný tím SHO. Daniela Fratričová: Sociálna politika pre ľudí. Žiť. Nie živoriť!

Dámy a páni. Postupne vám predstavíme členov nášho úspešného hnutia. Dnes sa vám prihovára Daniela Fratričová, členka predsedníctva Slovenského Hnutia Obrody a kandidátka do NR SR.

Narodila som sa v Trnave, ako posledné zo štyroch detí. K trom „tŕňom“ pribudla ruža. Detstvo som strávila v malom mestečku Leopoldov, kde žijem doteraz. Vyštudovala som Obchodnú akadémiu v Hlohovci. Neskôr som sa vydala a stala som sa po prvýkrát matkou. Vtedy som si skúsila na vlastnej koži, že to nie je také jednoduché, vychovávať dieťa za mizivej podpory súčasného systému. To bolo prvýkrát, kedy som sa začala pohrávať s myšlienkou vstúpiť do politiky.

Keď som sa stala matkou druhý raz a k prvorodenému synovi pribudla dcérka, bola som už presvedčená, že chcem byť jednou z tých, ktorí to chcú a aj môžu zmeniť. Zmeniť zákony tak, aby sa aj matky na materskej dovolenke mali lepšie.

—————————

Prečítajte si tiež: Predstavujeme vám náš úspešný tím. Katarína Boková: Verím v dobro. Verím SHO

—————————

Po istej dobe mi vstúpilo do cesty SHO. Nečakane. No o to s väčšou intenzitou. SHO, ktoré má pevné zásady a správne vedenie. Oslovilo ma, okrem iného, aj svojou nezištnou pomocou ľuďom v núdzi. Začala som sa len veľmi jemne a hlavne opatrne zaujímať o dianie v hnutí, aby som „nešľapla vedľa“. Po prvých stretnutiach s predstaviteľmi hnutia som už bola presvedčená, že toto je to pravé orechové. Začala som sa angažovať najprv v občianskom združení SHO, a po čase aj v politickom hnutí Slovenské Hnutie Obrody. Ponuku kandidovať vo voľbách do NR SR na kandidátnej listine SHO som prijala bez zaváhania.

Viem, že to, čo som si predsavzala pri narodení syna, aby sa mamám, ktoré vychovávajú a starajú sa o našu budúcnosť – naše deti, ľahšie žilo, sa mi postupne podarí presadiť na tých správnych miestach. V parlamente a vo vláde.

Z nášho volebného programu vyberáme:

Budeme klásť osobitý dôraz na rozvoj zdravej a životaschopnej spoločnosti, ktorej základným pilierom je tradičná rodina. Rodina ako spoločenstvo muža a ženy s deťmi.

Odmietame zločinecké agendy LGBTI a multikulturalizmu.

Budeme vytvárať priaznivé podmienky pre pracujúcich rodičov.

V maximálnej možnej miere znížime DPH na výrobky určené pre deti do 3 rokov.

Zvýšime rodičovský príspevok na dieťa, ktorý budeme prísne viazať na starostlivosť o dieťa a na pravidelnú školskú dochádzku, s reálnymi sankciami pre rodičov za zanedbávanie mravnej výchovy detí.

Výstavbou nájomných bytov a bezúročnými štátnymi pôžičkami pre mladé rodiny zastavíme klesajúcu pôrodnosť ekonomicky aktívnych občanov.

Matky so 4 a viac deťmi, s minimálnym stredoškolským vzdelaním a odpracovaním 10 rokov, úplne oslobodíme od daní z príjmov.

Postupne zavedieme príspevky na nákup automobilov pre rodiny s 3 a viac deťmi.

Zvýšime štátny príspevok na základné potreby súvisiace s narodením dieťaťa.

Predĺžime lehotu čerpania materskej dovolenky.

Zavedieme okamžité náhradné výživné matkám/otcom, ktorí sa starajú o dieťa. Toto výživné si následne bude štát vymáhať od dlžníkov.

Poskytneme štátnu podporu na vytvorenie nových miest pre deti v materských školách a iných zariadeniach starajúcich sa o deti.

————————-

Prečítajte si tiež: Róbert Švec: Slováci v podobe SHO dostávajú nádej voliť podľa srdca. Slobodne

————————-

Členovia predsedníctva SHO. Daniela Fratričová tretia sprava.

———————–

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————-

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds