Členovia predsedníctva nášho politického hnutia a občianskeho združenia

Reprezentujeme Slovenské Hnutie Obrody a sme na to hrdí.

 

Mgr. Róbert Švec

predseda SHO

Patrí medzi prvých signatárov vzniku nášho hnutia. Vyštudoval Trnavskú univerzitu, odbor politológia. V súčasnosti pracuje pre Slovenské Hnutie Obrody.

Nikdy som nezapochyboval o myšlienkach a zásadách na ktorých stojí naše občianske hnutie a čas dokazuje, že môj postoj bol správny. Výsledky našej práce sú tou najlepšou vizitkou nášho snaženia a činnosti. Vo svojej práci sa okrem iného riadim aj výrokom Ľudovíta Štúra: „Nič veľkého, nič pekného, nič šľachetného sa nevytvorilo bez obete, len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo duch ukazuje.“

 

Štefan Polačik

podpredseda SHO

Po skončení štúdia na potravinárskej škole pracoval a žil vo viacerých štátoch západnej Európy. Láska k vlasti ho napokon vždy priviedla späť domov. Keď spoznal Slovenské Hnutie Obrody, rozhodol sa stať sa členom SHO a tým podporiť šírenie vlasteneckej myšlienky a tradičných hodnôt na Slovensku.

Keď každý prispeje svojou troškou na dobrú vec, svet bude lepší. Ja chcem tou svojou troškou prispieť do Slovenského Hnutia Obrody.

 

Marián Chudý

tajomník SHO

Slovenské Hnutie Obrody ma oslovilo svojimi hodnotami a aktivitami, vďaka ktorým pomáha ľuďom v núdzi. Som hrdý na to, že som Slovák, a preto chcem priložiť ruku k dielu a spoločnými silami vrátiť Slovensko Slovákom. Som vďačný za to, že môžem byť súčasťou nášho hnutia.

Kto nechce, hľadá výhovorky, kto chce, hľadá riešenia, a preto niektorí ľudia iba snívajú o úspechu, zatiaľ čo iní ráno vstávajú a tvrdo na ňom pracujú.

 

Alžbeta Szénásiová

regionálna zástupkyňa SHO pre Bratislavský kraj

Počas môjho života ma vedomostne a aj osobnostne najviac posunulo vpred členstvo v Slovenskom Hnutí Obrody. Je pre mňa veľkou cťou byť členkou nášho hnutia, a mať možnosť niečo urobiť pre našu vlasť. SHO ukázalo cestu zodpovedného a pozitívneho vlastenectva.  

Môj obľúbený výrok je: „To, čo je pravdivé a spravodlivé, nemôže byť nikdy stratené.“

Myslím si, že tento výrok najviac vystihuje charakter nášho hnutia.

 

Daniela Fratričová

regionálna zástupkyňa SHO pre Prešovský kraj

Na Slovensku ma nechytila za srdce žiadna organizácia. Až Slovenské Hnutie Obrody ma oslovilo svojimi vlasteneckými myšlienkami a projektmi na podporu Slovenska, pomocou slabším, ochranou tradičných hodnôt a ochranou nášho kultúrneho a prírodného bohatstva. 

Som hrdá na to, že som Slovenka. Chcem aj ja svojou troškou prispieť k tomu, aby sa Slovensko vrátilo Slovákom.

Našu krásnu vlasť by mal prevziať pod svoje ochranné krídla človek, ktorý keď sa ráno pozrie do zrkadla, tak nevidí seba, ale slovenský dvojkríž.

 

Veronika Chudá

regionálna zástupkyňa SHO pre Trenčiansky kraj

Z ľudí sa čím ďalej tým viac vytráca ľudskosť a empatia. Médiá plné negativizmu, ľudia plní zla a nenávisti, to len potvrdzujú. Pri pohľade na dnešný svet mi je ľúto ľudí, ktorých to tak veľmi ovládlo, pretože ani si neuvedomujú, ako sa sami ničia.

Našou povinnosťou je im ukázať pravé hodnoty a podstatu bytia. Jedine tak môžeme otvoriť oči zaslepeným.

Pevne verím, že ak sa spoja správni ľudia, tak ako v našom hnutí, dokážeme spoločne spraviť veľké veci.

 

Bc. Pavol Poprocký

regionálny zástupca SHO pre Banskobystrický kraj a poverený riadením aj Košického kraja

Na Slovensku už dlho nie je politická sila, ktorá by obhajovala záujmy Slovákov a lojálnych občanov našej vlasti hrdo a dôstojne doma i v zahraničí. Sú tu iba politické organizácie, ktoré sa iba priživujú na slovenskom vlastenectve a v konečnom dôsledku mu iba škodia.

Preto som veľmi rád, že Slovenské Hnutie Obrody vstupuje na politickú scénu a ponúkne Slovákom vlasteneckú alternatívu, ktorá nebude založená na bezbrehom populizme, prázdnych sľuboch, politických kšeftoch a egoizme, ale práve naopak, bude o reálnej a dlhodobej vlasteneckej práci pre slovenský národ a všetkých lojálnych občanov, presne tak, ako to naše hnutie robí už od mája 2004. Som presvedčený o tom, že politické Slovenské Hnutie Obrody to dokáže.

Vo svojom živote sa riadim aj výrokom Pavla Országha Hviezdoslava: „… lebo nie ten, kto v rozkoši planúc žil, ale ten, kto tvoril a vytvoril, môže hovoriť, že žil!“

 

Mgr. Radomír Pikna

regionálny zástupca SHO pre Trnavský kraj

Vyštudoval na Vysokej škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, v odbore sociálna práca. Pravidelne pomáha ľuďom a aj preto mu za 13-ročnú obetavosť, humanitu a dobrovoľnú službu prezident Slovenského Červeného kríža udelil vyznamenanie SČK II. stupňa.

Nastupujeme na politickú cestu s čistím štítom ako politické hnutie, ktoré vzniklo zdola, ako prejav vôle Slovákov a nie kúpou alebo premenovaním už existujúceho politického subjektu.

A aj na to som hrdý. Nič nám nie je nemožné, lebo chceme.

 

Martin Frivaldský

regionálny zástupca SHO pre Žilinský kraj

Vstúpil som do nášho hnutia s myšlienkou pomôcť ľuďom, ktorí obetujú svoj voľný čas a peniaze, aby pomohli slovenským rodinám v zlej životnej situácii. Postupom času som začal podporovať Slovenské hnutie Obrody vo viacerých projektoch. Hnutie mi dalo možnosť stretnúť sa s mnohými ľuďmi, ktorí stratili vieru v dôstojný a plnohodnotný život.

Aj preto som rád, že môžem zastupovať naše hnutie v Žilinskom kraji a môžem aj v tomto slovenskom regióne podať pomocnú ruku všetkým, ktorí budú našu radu a pomoc potrebovať.

 

Erik Sahul

regionálny zástupca SHO pre Nitriansky kraj

Prečo som sa rozhodol byť súčasťou nášho úspešného tímu? Zaujali ma aktivity Slovenského Hnutia Obrody, ktorým sa venuje, najmä sociálny projekt Staráme sa, vďaka ktorému pomáhame desiatkam rodín po celom Slovensku.

V mojom živote a aktivitách je pre mňa vzorom Milan Rastislav Štefánik.

Jeho osobnostný rast, rozmach a ambície, ktorých sa nikdy nevzdal a stále napredoval. A aj vďaka nemu dnes sme.