Členovia predsedníctva nášho občianskeho združenia

Reprezentujeme naše občianske združenie a sme na to hrdí.

 

Mgr. Róbert Švec

predseda SHO

Patrí medzi prvých signatárov vzniku nášho hnutia. Vyštudoval Trnavskú univerzitu, odbor politológia. V súčasnosti pracuje pre Slovenské Hnutie Obrody.

Nikdy som nezapochyboval o myšlienkach a zásadách na ktorých stojí naše občianske hnutie a čas dokazuje, že môj postoj bol správny. Výsledky našej práce sú tou najlepšou vizitkou nášho snaženia a činnosti. Vo svojej práci sa okrem iného riadim aj výrokom Ľudovíta Štúra: „Nič veľkého, nič pekného, nič šľachetného sa nevytvorilo bez obete, len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo duch ukazuje.“

 

Štefan Polačik

podpredseda SHO

Po skončení štúdia na potravinárskej škole pracoval a žil vo viacerých štátoch západnej Európy. Láska k vlasti ho napokon vždy priviedla späť domov. Keď spoznal Slovenské Hnutie Obrody, rozhodol sa stať sa členom SHO a tým podporiť šírenie vlasteneckej myšlienky a tradičných hodnôt na Slovensku.

Keď každý prispeje svojou troškou na dobrú vec, svet bude lepší. Ja chcem tou svojou troškou prispieť do Slovenského Hnutia Obrody.

 

Marián Chudý

tajomník SHO

Slovenské Hnutie Obrody ma oslovilo svojimi hodnotami a aktivitami, vďaka ktorým pomáha ľuďom v núdzi. Som hrdý na to, že som Slovák, a preto chcem priložiť ruku k dielu a spoločnými silami vrátiť Slovensko Slovákom. Som vďačný za to, že môžem byť súčasťou nášho hnutia.

Kto nechce, hľadá výhovorky, kto chce, hľadá riešenia, a preto niektorí ľudia iba snívajú o úspechu, zatiaľ čo iní ráno vstávajú a tvrdo na ňom pracujú.

 

Ing. Maroš Sabolčák

regionálny zástupca SHO pre Nitriansky kraj

Vyštudoval Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre. V súčasnosti pracuje v potravinárskom priemysle vo vrcholovom manažmente.

„Každá zmena, ak má byť trvalá musí vychádzať od jednotlivca. Zmeň svoje myslenie a konaj v zmysle pravých hodnôt. Zmeň seba, zmeň svoje okolie, obec, štát… zmeníš svet.“ To prvé som už urobil. Je čas sa posunúť ďalej. Preto sa angažujem v Slovenskom Hnutí Obrody. Slovenské Hnutie Obrody vychádza z hodnôt, ktoré sú mi blízke a ponúka pozitívnu zmenu pre ľudí, národ a štát.

 

Bc. Pavol Poprocký

regionálny zástupca SHO pre Banskobystrický kraj

Na Slovensku už dlho nie je politická sila, ktorá by obhajovala záujmy Slovákov a lojálnych občanov našej vlasti hrdo a dôstojne doma i v zahraničí. Sú tu iba politické organizácie, ktoré sa iba priživujú na slovenskom vlastenectve a v konečnom dôsledku mu iba škodia.

Preto som veľmi rád, že Slovenské Hnutie Obrody vstupuje na politickú scénu a ponúkne Slovákom vlasteneckú alternatívu, ktorá nebude založená na bezbrehom populizme, prázdnych sľuboch, politických kšeftoch a egoizme, ale práve naopak, bude o reálnej a dlhodobej vlasteneckej práci pre slovenský národ a všetkých lojálnych občanov, presne tak, ako to naše hnutie robí už od mája 2004. Som presvedčený o tom, že politické Slovenské Hnutie Obrody to dokáže.

Vo svojom živote sa riadim aj výrokom Pavla Országha Hviezdoslava: „… lebo nie ten, kto v rozkoši planúc žil, ale ten, kto tvoril a vytvoril, môže hovoriť, že žil!“

 

Mgr. Radomír Pikna

regionálny zástupca SHO pre Trnavský kraj

Vyštudoval na Vysokej škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, v odbore sociálna práca. Pravidelne pomáha ľuďom a aj preto mu za 13-ročnú obetavosť, humanitu a dobrovoľnú službu prezident Slovenského Červeného kríža udelil vyznamenanie SČK II. stupňa.

Nastupujeme na politickú cestu s čistím štítom ako politické hnutie, ktoré vzniklo zdola, ako prejav vôle Slovákov a nie kúpou alebo premenovaním už existujúceho politického subjektu.

A aj na to som hrdý. Nič nám nie je nemožné, lebo chceme.