Členovia predsedníctva Slovenského Hnutia Obrody

Reprezentujeme naše hnutie a sme na to hrdí. 

 

Naša filozofia: Dosiahneme všetko, čo si zaumienime, lebo chceme. Sila. Hrdosť. Odhodlanie.

 

Mgr. Róbert Švec

Predseda SHO

 

Štefan Polačik

Podpredseda SHO a poverený riadením Nitrianskeho kraja.

 

Alžbeta Szénásiová

Regionálna zástupkyňa SHO pre Bratislavský kraj

 

Daniela Fratričová

Regionálna zástupkyňa SHO pre Trnavský kraj

 

Svetana Angelová

Poverená riadením Žilinského kraja.

 

Mgr. Pavol Poprocký

Regionálny zástupca SHO pre Banskobystrický kraj

 

Ing. Jaroslav Ščurka, MSc.

Regionálny zástupca SHO pre Prešovský kraj

 

Alexander Székely

Regionálny zástupca SHO pre Košický kraj

 

Ing. Tibor Šovčík

Regionálny zástupca SHO pre Trenčiansky kraj