Členovia predsedníctva Slovenského Hnutia Obrody

Reprezentujeme naše hnutie a sme na to hrdí.

 

Róbert Švec

predseda SHO

V roku 2004 stál pri zrode nášho hnutia. Vyštudoval Trnavskú univerzitu, odbor politológia. V súčasnosti pracuje pre Slovenské Hnutie Obrody.

Nikdy som nezapochyboval o myšlienkach a zásadách na ktorých stojí naše občianske hnutie a čas dokazuje, že môj postoj bol správny. Výsledky našej práce sú tou najlepšou vizitkou nášho snaženia a činnosti. Vo svojej práci sa okrem iného riadim aj výrokom Ľudovíta Štúra: „Nič veľkého, nič pekného, nič šľachetného sa nevytvorilo bez obete, len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo duch ukazuje.“

 

Štefan Polačik

podpredseda SHO

Po skončení štúdia na potravinárskej škole pracoval a žil vo viacerých štátoch západnej Európy. Láska k vlasti ho napokon priviedla späť domov. Keď spoznal Slovenské Hnutie Obrody, rozhodol sa stať sa členom SHO a tým podporiť šírenie vlasteneckej myšlienky a tradičných hodnôt na Slovensku.

Keď každý prispeje svojou troškou na dobrú vec, svet bude lepší. Ja chcem tou svojou troškou prispieť do Slovenského Hnutia Obrody.

 

Alžbeta Szénásiová

regionálna zástupkyňa SHO pre Bratislavský kraj

Počas môjho života ma vedomostne a aj osobnostne najviac posunulo vpred členstvo v Slovenskom Hnutí Obrody. Je pre mňa veľkou cťou byť členkou nášho hnutia, a mať možnosť niečo urobiť pre našu vlasť. SHO ukázalo cestu zodpovedného a pozitívneho vlastenectva.  

Môj obľúbený výrok je: „To, čo je pravdivé a spravodlivé, nemôže byť nikdy stratené.“

Myslím si, že tento výrok najviac vystihuje charakter nášho hnutia.

 

Daniela Fratričová

regionálna zástupkyňa SHO pre Trnavský kraj

Na Slovensku ma nechytila za srdce žiadna organizácia. Až Slovenské Hnutie Obrody ma oslovilo svojimi vlasteneckými myšlienkami a projektmi na podporu Slovenska, pomocou slabším, ochranou tradičných hodnôt a ochranou nášho kultúrneho a prírodného bohatstva. 

Som hrdá na to, že som Slovenka. Chcem aj ja svojou troškou prispieť k tomu, aby sa Slovensko vrátilo Slovákom.

Našu krásnu vlasť by mal prevziať pod svoje ochranné krídla človek, ktorý keď sa ráno pozrie do zrkadla, tak nevidí seba, ale slovenský dvojkríž.

 

Jaroslava Samuelová

regionálna zástupkyňa SHO pre Nitriansky kraj

Som jednou z tých, ktorých osud, či ťažký život doma odvial ďaleko od rodnej vlasti, priateľov, rodiny na dobu neurčitú. Ak však človek má zdravé, pevné korene a s láskou ich živí, často ich zalieva krásnymi spomienkami na svoju otčinu, aj v cudzine dokáže ostať rodu verným vlastencom a môže byť nápomocný, keď namiesto výhovoriek hľadá spôsoby.

A v nebezpečenstve, čo hrozí nášmu národu je lepšie človeku nebyť osamotený. Pracovať pre dobro národa je pre mňa najvyšší stupeň ľudskosti a práve Slovenské Hnutie Obrody mi dáva takúto možnosť.

 

Katarína Boková

regionálna zástupkyňa SHO pre Žilinský kraj

Celý život sa snažím žiť tak, aby som sa dokázala pozrieť na seba do zrkadla. Pri svojich rozhodnutiach sa riadim srdcom a zdravým rozumom zároveň. Vyhľadávam a vážim si na druhých úprimnosť, pozitívny prístup, odhodlanie a ochotu pomáhať druhým. Nielen tieto vlastnosti, ale oveľa viac, som našla v Slovenskom Hnutí Obrody.

Našla som uplatnenie a zmysel svojho budúceho profesionálneho života. Bez pátosu tvrdím, že SHO je pevne ukotvenou loďou na rozbúrenom mori. Pre naše deti je istotou, že im zachováme bohatstvo našich otcov, našu podstatu a bohatú minulosť Slovákov si ponesú do budúcnosti.

V SHO reprezentujem ženy, matky, zamestnancov, všetkých čestných a pracovitých ľudí. Reprezentovať chcem a budem hrdo a dôstojne. Som aktívna, stále bažiaca po nových poznatkoch, neustále prekonávam svoje možnosti a teším sa na všetky výzvy, ktoré mi život prihrá.

„Naspäť cesta nemožná, napred sa ísť musí!“ je citát Ľudovíta Štúra, ktorý presne vystihuje moje zmýšľanie.

 

Pavol Poprocký

regionálny zástupca SHO pre Banskobystrický kraj

Na Slovensku už dlho nie je politická sila, ktorá by obhajovala záujmy Slovákov a lojálnych občanov našej vlasti hrdo a dôstojne doma i v zahraničí. Sú tu iba politické organizácie, ktoré sa iba priživujú na slovenskom vlastenectve a v konečnom dôsledku mu iba škodia.

Preto som veľmi rád, že Slovenské Hnutie Obrody vstupuje na politickú scénu a ponúkne Slovákom vlasteneckú alternatívu, ktorá nebude založená na bezbrehom populizme, prázdnych sľuboch, politických kšeftoch a egoizme, ale práve naopak, bude o reálnej a dlhodobej vlasteneckej práci pre slovenský národ a všetkých lojálnych občanov, presne tak, ako to naše hnutie robí už od mája 2004. Som presvedčený o tom, že politické Slovenské Hnutie Obrody to dokáže.

Vo svojom živote sa riadim aj výrokom Pavla Országha Hviezdoslava: „… lebo nie ten, kto v rozkoši planúc žil, ale ten, kto tvoril a vytvoril, môže hovoriť, že žil!“

 

Veronika Chudá

regionálna zástupkyňa SHO pre Trenčiansky kraj

Empatia, pokora, láska a ľudskosť sa zo sveta akosi vytrácajú, a preto by som chcela i ja ísť príkladom a prispieť ku skutočnej zmene nášho života od základu jeho podstaty.

Budúcnosť našej vlasti a našich životov závisí najmä od hodnotovej výchovy našich detí. A preto verím, že zmena môže prísť, keď sa naše sily spoja, a vytvoríme celok, ktorým je skvelý tím ľudí v Slovenskom Hnutí Obrody!

 

Jaroslav Ščurka

regionálny zástupca SHO pre Prešovský kraj

Pre Slovenské Hnutie Obrody som sa rozhodol aj preto, lebo v sebe nesie pevné duchovné proslovenské posolstvo a tri slová, ktoré sú pre mňa ako športovca kľúčové: Sila. Hrdosť. Odhodlanie = SHO.

Slovenské Hnutie Obrody svojou prácou a aktivitami každý deň dokazuje, že si ctí odkaz našich predkov a slovenské hodnoty bytia.

Slovenské Hnutie Obrody, okrem iného, zdobí vytrvalosť a vytrvalosť je dôležitá nielen v živote a športe, ale aj v politike.

 

Alexander Székely

regionálny zástupca SHO pre Košický kraj

Slovenské Hnutie Obrody ma presvedčilo svojimi aktivitami a postojmi, že je to jediný vlastenecký subjekt, ktorý vždy bude stáť za slovenským národom.

Chcem byť jeho súčasťou a podieľať sa na jeho úspechoch.

Vo svojej práci sa pridržiavam slov veľkého básnika Sama Chalúpku: „Pravde žil som, krivdu bil som – verne národ môj ľúbil som.“