Predstavujeme vám náš úspešný tím. Katarína Boková: Verím v dobro. Verím SHO

Dámy a páni. Postupne vám predstavíme členov nášho úspešného hnutia. Dnes sa vám prihovára Katarína Boková, regionálna zástupkyňa SHO pre okres Martin a kandidátka do NR SR.

Narodila som sa 29. marca 1982 v Martine. Som najstaršia z troch súrodencov. Po maturite na pedagogickej a sociálnej akadémii som odišla pracovať do Nemecka, neskôr do Rakúska.

Aj keď nebolo jednoduché, odísť v osemnástich rokoch do cudzieho sveta, až tam som si začala veriť. A uvedomila som si, že môj domov je Slovensko.

V súčasnosti pracujem na oddelení logistiky v Turci a študujem žurnalistiku na UKF v Nitre.

Väčšinu svojho života sa pasujem s výzvami, s väčšími či menšími problémami a cestu vpred nemám vydláždenú úspechom. Ale riadim sa heslom, že vždy je lepšie spraviť krok nesprávnym smerom, ako ostať stáť a prepásť šancu. (Naspäť cesta nemožná, napred sa ísť musí.)

Som vydatá, s manželom vychovávame naše dve deti. A práve deti sú dôvodom, prečo sa aktívne angažujem v Slovenskom Hnutí Obrody. Chcem, aby žili v bezpečí, aby si vážili naše tradície, aby poznali našu minulosť a boli hrdé na našich praotcov.

Ale najmä si prajem, aby z nich vyrástli slušní a nápomocní ľudia. Takí sú aj moji kolegovia a kolegyne z SHO.  Veď predsa ľudskosť nás odlišuje od ostatných tvorov. A hoci som racionálna, do všetkého čo robím, vkladám srdce a stále verím v dobro.

————————

Prečítajte si tiež: Katarína Boková: SHO je správna cesta. Cesta odhodlania a pokory

————————

Katarína Boková so svojou rodinou.

————————–

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————-

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds