SHO: Budúcnosť je v silných slovenských štátnych podnikoch! A nie v ich výpredaji!

Pred pár mesiacmi som vyhlásil, že za fiktívnu pandémiu koronavírusu sa skryje každé svinstvo. Najnovšie nás akože odborníci pripravujú na výpredaj zostávajúcich firiem, ktoré sú v rukách slovenského štátu.

„Opatrenia v mene boja s koronavírusom prinášajú množstvo negatívnych ekonomických dôsledkov. Medzi ekonómami to okrem iného oživilo myšlienky na ďalšiu, v poradí už tretiu vlnu privatizácie. Dokonca už vytipovali také, v ktorých by prechod do súkromných rúk podľa nich mohol zvýšiť ich efektivitu. Môžeme spomenúť poštu, železnice, Všeobecnú zdravotnú poisťovňu.“ (zdroj TU)

Ak sme teraz podnájomníkmi vo svojom vlastnom štáte, po výpredaji zvyškov štátnych podnikov, by sa z nás stali otroci, ktorí by robotovali na svojom vlastnom území na cudzích pánov. Nie! Toto nie je cesta!

Cesta je v budovaní silných slovenských štátnych podnikov, ktoré budú zamestnávať v prvom rade Slovákov a ktorých zisk nebude odtekať do zahraničia, ale skončí v slovenskom štátnom rozpočte a bude slúžiť pre občanov Slovenskej republiky. A pravdaže v hmotnej zodpovednosti štátneho manažmentu a politikov, a tiež v podpore slovenských živnostníkov a podnikateľov TU.

Ale takúto proslovenskú ekonomickú filozofiu môžu realizovať iba zodpovední a rozumní vlastenci zo Slovenského Hnutia Obrody a nie Matovičova tlupa zapredancov.

A táraniny o tom, že je koronakríza a musíme všetko štátne predať je tupá propaganda akože odborníkov, ktorí sú veľmi dobre platení tými, ktorí si brúsia zuby na zostávajúce slovenské štátne firmy a za to, že rozširujú protištátne reči, ktoré hraničia s ekonomickou vlastizradou.

Autor článku Róbert Švec je predseda Slovenského Hnutia Obrody.

————————-

Prečítajte si tiež: Katarína Boková: Dosť bolo mafie, pokriveného kresťanstva a falošného vlastenectva!

————————-

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–——

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds