SHO: STOP šovinistom. Slovenský jazyk zaradíme medzi štátne symboly Slovenskej republiky

Maďarská komunitná spolupatričnosť vyhlásila volebný program k nastávajúcim voľbám do NR SR. Žiada školskú autonómiu, uznanie kolektívnych práv menšín, uzákonenie maďarčiny ako druhého štátneho jazyka, ale aj regionálne samosprávy (kraje) so špecifickým právnym postavením, ďalšie dopravné prepojenie s Maďarskom, pozemky neznámych vlastníkov do rúk samosprávam na juhu. Informujú médiá.

Slovenské Hnutie Obrody je znepokojené prejavmi, ktoré požadujú ešte väčšiu maďarizáciu slovenského juhu a ktoré, pod pláštikom uplatňovania údajných ľudských a občianskych práv, sa snažia o postupné ovládnutie slovenského územia na juhu nášho štátnu šovinistami a iredentistami, s cieľom vyhlásenia autonómie a následného pripojenia slovenského juhu k Maďarsku.

Vždy sa rozhodne postavíme proti každému, kto bude akýmkoľvek spôsobom ohrozovať slovenskú štátnu a aj územnú integritu a požiadavky Maďarskej komunitnej spolupatričnosti za také považujeme.

—————————–

Prečítajte si tiež: Volím číslo 5. SHO: Na Slovensku po slovensky. Prečo? Lebo sme na Slovensku

—————————–

Pripomíname, že Slovenská republika v praxi napĺňa medzinárodné záväzky v oblasti uplatňovania práv národnostných menšín, a preto nevidíme najmenší dôvod, aby sme ustupovali ľuďom, ktorí Slovenskú republiku nepovažujú za svoj domov, rozdúchavajú národnostné vášne a nie sú lojálnymi občanmi slovenského štátu.

Ubezpečujeme všetkých Slovákov a lojálnych občanov nášho štátu, že voči takýmto elementom v budúcnosti rázne zakročíme. My si republiku zvnútra rozvracať nenecháme.

 Z nášho volebného programu vyberáme:

Slovenský jazyk musí mať vždy prednosť pred ostatnými jazykmi používanými na území Slovenskej republiky. Aby sme zamedzili snahám o zmenu tejto úpravy, navrhujeme štátny jazyk – slovenský jazyk zaradiť medzi štátne symboly Slovenskej republiky.

Kompetenciu stavania, premiestňovania alebo odstraňovania pamätníkov, alebo pomníkov bude mať plne v rukách štátna komisia zložená z odborníkov.

Presadíme, aby bolo školstvo opäť v rukách štátu, vrátane zriaďovateľských kompetencií.

—————————

Prečítajte si tiež: Rohovce sú slovenským zrkadlom. Lebo si necháme skákať po hlavách vo vlastnom štáte

—————————

Róbert Švec, na nábreží Dunaja v Štúrove, vysvetľuje občanovi, ktorý mentálne poblúdil, že sa nachádza na území Slovenskej republiky a že podľa všetkého uviazol v pochybnom časopriestore.

My si republiku zvnútra rozvracať nenecháme.

Predvolebný pútač kandidáta SMK vo voľbách do NR SR v roku 2016.

————————–

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————-

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds