Volím číslo 5. SHO: Na Slovensku po slovensky. Prečo? Lebo sme na Slovensku

Dámy a páni. Občas sa stretneme s názorom, že naša úspešná nálepková kampaň Na Slovensku po slovensky, niekoho uráža.

Posolstvo našej kampane je nasledovné: V Slovenskej republike musí byť slovenský jazyk činiteľom, ktorý spája všetkých občanov našej vlasti. Nikto nemôže jazyk iného národa povyšovať na území Slovenskej republiky nad štátny jazyk. Každý občan musí ovládať slovenčinu, aby sa mohol plnohodnotne uchádzať o dôstojné uplatnenie v spoločnosti. Nevyhnutnou podmienkou k spoločenskému uplatneniu je ovládanie štátneho jazyka. A preto: Na Slovensku po slovensky.

K téme sa vyjadril Róbert Švec, predseda Slovenského Hnutia Obrody:

Naša kampaň určite uráža toho, kto nie je lojálny občan nášho štátu. Naša kampaň má otvoriť oči každému normálnemu a lojálnemu občanovi Slovenskej republiky, aby pochopil, že na celom území nášho štátu je štátnym jazykom slovenčina a tak to aj zostane. A každý slovenský občan musí ovládať štátny jazyk slovom a aj písmom. Máme v úcte každého lojálneho občana Slovenskej republiky bez ohľadu na národnosť, ktorý si ctí zákony nášho štátu. Ale môj odkaz pre tých, ktorí sa na našu kampaň jedujú je jasný: Nech sa páči. Ak sa vám na Slovensku nepáči a máte problém akceptovať úplne normálne veci, hranice sú otvorené.

Z nášho volebného programu vyberáme:

Slovenský jazyk musí mať vždy prednosť pred ostatnými jazykmi používanými na území Slovenskej republiky. Aby sme zamedzili snahám o zmenu tejto úpravy, navrhujeme štátny jazyk – slovenský jazyk zaradiť medzi štátne symboly Slovenskej republiky.

Kompetenciu stavania, premiestňovania alebo odstraňovania pamätníkov, alebo pomníkov bude mať plne v rukách štátna komisia zložená z odborníkov.

Presadíme, aby bolo školstvo opäť v rukách štátu, vrátane zriaďovateľských kompetencií.

Budeme klásť dôraz na predmety určujúce správny vývoj maloletých, poznanie vlastnej histórie, úctu k štátnym symbolom, zvyšovanie kultúrneho povedomia, finančnej gramotnosti a spolupatričnosti medzi jednotlivými vrstvami obyvateľstva.

————————-

Prečítajte si tiež: Šovinisti vedome porušujú slovenské zákony. SHO: Je najvyšší čas voči nim tvrdo zakročiť

————————-

V Slovenskej republike musí byť slovenský jazyk činiteľom, ktorý spája všetkých občanov našej vlasti. Každý občan musí ovládať slovenčinu, aby sa mohol plnohodnotne uchádzať o dôstojné uplatnenie v spoločnosti.

————————–

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————-

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds