Róbert Švec: Naše hnutie pevne kráča slovenskou cestou. A tak to aj zostane

Na slovenskej politickej scéne pribudol nový vlastenecký subjekt. Slovenské Hnutie Obrody 15. mája 2019 zaregistrovali na MV SR ako politický subjekt. Jeho členovia sú najmä mladí ľudia a ich vonkajším charakteristickým znakom je tmavý oblek, biela košeľa a červená kravata. To však neznamená, že sa nedokážu chopiť manuálnej práce, napríklad pri odpratávaní neželaných skládok a odpadu z prírody. Vidno ich pri každom podujatí spojenom so slovenskými dejateľmi. Viaceré aj sami organizujú. Už pätnásť rokov ich vedie magister politológie Róbert Švec, spoluzakladateľ hnutia.

Slovenské národné noviny, vo svojom vydaní číslo 25/2019, uverejnili rozhovor s Róbertom Švecom. My vám rozhovor prinášame v plnom znení.

Čím sa líši vaše hnutie od tých, ktoré sú dnes na politickej scéne?

V prvom rade sa chcem poďakovať občianskym aktivistom zo Slovenského Hnutia Obrody a všetkým ľuďom, ktorí podpísali petíciu a mohli sme požiadať o registráciu politického subjektu. Boli sme v uliciach a na námestiach, komunikovali sme s ľuďmi a pochopili sme, čo Slovákov hnevá, čo by chceli zmeniť. Bola to pre nás veľká škola. A čím sa líšime od iných strán? Minimálne v tom, že už pätnásť rokov fungujeme ako občianski aktivisti.  Nevznikli sme na zelenej lúke a svojou prácou už pätnásť rokov dokazujeme oddanosť našim ľuďom a Slovensku. A tiež v tom, že nastupujeme na politickú cestu s čistým štítom ako politické hnutie, ktoré vzniklo zdola ako prejav vôle Slovákov, a nie kúpou alebo premenovaním už existujúceho politického subjektu.

Róbert Švec počas debaty s členmi nášho hnutia.

Nenašli ste nijaký vyhovujúci politický subjekt, aby ste nemuseli rozširovať zoznam politických strán? Nevyhovuje vám ani jedna z existujúcich?

Nie, nevyhovuje, lebo sa rozchádzame v základných veciach. Povedzme v postoji k Európskej únii, k NATO alebo k určitým dejinným otázkam. To sú pre nás principiálne záležitosti, kde nebudeme robiť kompromisy. Jedna strana, ku ktorej sme mali blízko, požadovala vystúpenie Slovenska z EÚ. My práve naopak, niekoľko rokov hovoríme, že myšlienka európskeho spoločenstva je prospešná vec, len európske národy a štáty musia komunikovať a spolupracovať na báze rovného s rovným. Požadujeme, aby sa európske spoločenstvo vrátilo k svojim koreňom, aby sa z EÚ nestával politický moloch. Dnes už táto strana netrvá na odchode SR z EÚ, ale my už máme svoj politický subjekt. S ďalšou sme sa nezhodli na našom členstve v NATO. My NATO považujeme za zločineckú organizáciu a z dlhodobého hľadiska chceme, aby SR bola vojensky neangažovaným štátom. Teda neboli to len kozmetické nezhody, boli to nezhody v základných hodnotových veciach. Preto sme zvolili samostatnú cestu a postup.

Na akých hodnotách stojí vaše hnutie?

Sme vlastenci, proslovensky hodnotovo orientovaní ľudia.  Vždy budeme v prvom rade podporovať slovenské záujmy, záujmy našich ľudí. To sa týka sociálnej i ekonomickej oblasti,  podnikania, zahraničnej politiky a úplne jasne a na rovinu  predostierame základnú tézu nášho úsilia, na ktorej bude stáť aj náš volebný program, aby Slováci v prvom rade pracovali na seba a pre seba a až potom  brali ohľady na niekoho iného. To robia všetky národy, štáty vo svete a myslíme si, že toto veľmi chýba Slovákom, a preto je náš štát tam, kde je.

V Bratislave ste sa aktívne zúčastňovali na pochodoch za rodinu v čase, keď naň prišlo pár desiatok ľudí. Aký je vzťah vášho hnutia k tradičným slovenským hodnotám?

Určite veľmi pozitívny. Tradičná rodina ‒ muž, žena, deti sú pre nás absolútne základné atribúty, a o tom ani nemienime diskutovať. Sú to prirodzené veci  Bohom dané, a tak to musí aj zostať. Odmietame agendu LGBTI a zo svojich princípov nemienime nikdy ustúpiť.

Ako vidíte budúcnosť EÚ?

Európska únia prežije vtedy, keď sa vráti k pôvodným hodnotám, lebo v súčasnej podobe jej hrozí zánik. Brexit bol prvý krok, a ak nenastane  vnútorná reforma Únie po voľbách, som presvedčený, že EÚ skôr či neskôr zanikne, pretože jej hodnotové a politické smerovanie nie je správne. Európa nie je USA, Európu tvoria národy. Každý je špecifický, má svoje hodnoty, tradície, zvyky, a to je na Európe pekné a cenné. Preto by  európske  národy  mali komunikovať a rešpektovať sa navzájom. Ale ak niekto chce z nich vytvoriť  jednotný politický európsky národ, pričiní sa o to, že v EÚ  bude vznikať  pnutie, ktoré v konečnom dôsledku spôsobí jej rozpad.

Čo si myslíte o úsilí slovenskej štátnej reprezentácie dostať Slovensko do jadra EÚ?

To je najmä agenda slovenských liberálov v duchu hesla čím hlbšie, tým lepšie. Ale povedzme si otvorene, byť v jadre EÚ znamená prísť aj o zvyšky štátnej suverenity. O daňovú a azylovú politiku. A ja sa pýtam, aký je to štát, keď nemá vo vlastných rukách azylovú politiku? Vidíme v tom  súboj dvoch hodnotových svetov ‒ svet liberálov, ktorý odmietame, a svet stojaci na prirodzených tradičných hodnotách jednotlivých národov a štátov, ktoré sa navzájom rešpektujú. To je náš svet.

Vaše hnutie je už pätnásť rokov na scéne, takže nie ste neznámy subjekt. Niektorí analytici vás považujú za extrémistov. Čo si o tom myslíte?

Súčasná slovenská spoločnosť je zbytočne škatuľkovaná, nálepkovaná a veľmi radi to robia najmä liberáli svojim politickým oponentom. My to nerobíme. Pre nás sú hodnoty, ako tradičná rodina, slovenské zvyky a obyčaje a tiež história slovenského národa, nedotknuteľné a vždy ich budeme ochraňovať. Dnes sa veľa hovorí o tom, že Európa musí byť viac solidárna s utečencami. My otvorene hovoríme, nech je solidárna najmä voči vlastným občanom. Chceme, aby slovenskí pracujúci a dôchodcovia mali také mzdy a dôchodky, ktoré sa aspoň sčasti priblížia tým v západnej Európe. O takej solidarite hovorme. A to má byť extrémizmus? Z nášho pohľadu je to zodpovedná politika na ochranu našich záujmov v Európe i vo svete.

Róbert Švec s členmi nášho hnutia pred pamätníkom Ľudovíta Štúra v Štúrove.

Aké sú vaše očakávania od najbližších parlamentných volieb?

Nepochybujeme o tom, že budeme mať zástupcov v NR SR. A pokiaľ ide o program, v každej oblasti budeme presadzovať slovenské záujmy, podporovať slovenských živnostníkov, podnikateľov, našich ľudí a v rámci európskeho spoločenstva sa budeme snažiť o to, aby neexistovala napríklad dvojitá kvalita potravín, čo je ukážka toho, ako je súčasné smerovanie EÚ nesprávne nastavené. Budeme bojovať o to, aby platy a dôchodky sa začali približovať na úroveň západných štátov, čiže budeme bojovať za Slovenskú republiku a za našich ľudí. Poznám dva typy politikov. Tých, ktorí pracujú proti záujmom našich ľudí a našej vlasti, a takých, ktorí presadzujú a ochraňujú národné a štátne záujmy Slovenskej republiky. Žiaľ, momentálne vo vysokej politike prevažuje ten prvý typ, ale naším vstupom do politiky to zmeníme.

Zhovárala sa Eva Zelenayová.

———————–-

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————-

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds