Švec to vidí takto: Do včera nám vládla „iba“ organizovaná skupina zločincov. Od dnešného dňa nám vládne…

Dámy a páni. Médiá informujú: Hlava štátu dnes v Prezidentskom paláci odvolala kabinet Eduarda Hegera a následne ho poverila dočasným vedením krajiny, čo jej vyplýva z ústavy. Pádom vlády sa výrazne posilnila pozícia prezidentky Zuzany Čaputovej. Končiaca vláda tak do volieb bude pokračovať v predchádzajúcom zložení.

Takže si to rozoberme… Do včera nám vládla „iba“ organizovaná skupina zločincov okolo Hegera a Matoviča. Od dnešného dňa nám vládne tá istá organizovaná skupina zločincov, v tom istom zložení + agentka Čaputová.

Vláda môže, aj keď jej bola vyslovená nedôvera, aj naďalej rozhodovať, okrem iného, v týchto veciach:

– o návrhoch zákonov;

– o nariadeniach vlády;

– o medzinárodných zmluvách Slovenskej republiky, ktorých dojednávanie preniesol na vládu prezident Slovenskej republiky;

– o návrhu na vyhlásenie vojnového stavu, o návrhu na nariadenie mobilizácie ozbrojených síl, o návrhu na vyhlásenie výnimočného stavu a o návrhu na ich skončenie, o vyhlásení a skončení núdzového stavu;

– o vyslaní ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky na účel humanitárnej pomoci, vojenských cvičení alebo mierových pozorovateľských misií, o súhlase s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky na účel humanitárnej pomoci, vojenských cvičení alebo mierových pozorovateľských misií, o súhlase s prechodom zahraničných ozbrojených síl cez územie Slovenskej republiky;

– o vyslaní ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky, ak ide o plnenie záväzkov z medzinárodných zmlúv o spoločnej obrane proti napadnutiu, a to najdlhšie na čas 60 dní; toto rozhodnutie vláda bezodkladne oznámi Národnej rade Slovenskej republiky;

Takže tak… Uznáte, že to nie je príjemná vyhliadka.

Teraz bude dôležité, aby sa našlo čím skôr 90 hlasov v NR SR a bol stanovený termín predčasných volieb, lebo ak som pred pár dňami a aj dnes, v súvislosti s vyslovenou nedôverou vláde písal o Pyrrhovom víťazstve TU, tak na základe vyššie spomenutých skutočností, sa oproti vzniknutej situácii aj Pyrrhovo víťazstvo javí ako zásadná udalosť.

Autor článku Róbert Švec je predseda Slovenského Hnutia Obrody.

—————————-

Prečítajte si tiež: Optimalizácia programu SHO: So subjektmi, ktoré sa hlásia k euroatlantickej orientácii si nemáme čo povedať!

—————————-

Zdroj fotky: SHO.sk

———————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds