Vláda: Zákonom budeme chrániť aj asociálov. SHO: Ochránite zákonom aj ľudí práce?

Vláda plánuje prijať zákon o postavení národnostných menšín. Má prispieť k spomaleniu asimilácie príslušníkov národnostných menšín. Ochranu a podporu národnostných menšín totiž vláda považuje za svoje prirodzené poslanie. Píše o tom v Programovom vyhlásení vlády SR, ktoré v nedeľu schválila. Hovorí v ňom aj o zlepšení sociálneho, ekonomického a občianskeho postavenia Rómov v spoločnosti.

Iniciatíva vlády sa týka aj cigánskych / rómskych osád, v ktorých dlhodobo, bez hygienických a iných štandardov z vlastnej viny, žijú neprispôsobiví asociáli, ktorí nemajú záujem sa začleniť do spoločnosti a svojou prácou vytvárať hodnoty. Vláda sľubuje, že sa bude zasadzovať za zlepšenie sociálneho, ekonomického a občianskeho postavenia Rómov v spoločnosti. Spomína znižovanie chudoby, predovšetkým v segregovaných oblastiach v menej rozvinutých regiónoch Slovenska. Osobitný dôraz chce klásť na zlepšenie štandardov bývania, prístupu k pitnej vode a základnej infraštruktúre, ako i zdravotnej starostlivosti. Informujú médiá.

Na túto iniciatívu Matovičovej vlády reaguje Róbert Švec:

Má niekto pocit, že ochrana národnostných menšín a etnických skupín je v našom štáte ohrozená? Ja nie! Práve naopak. Nadobúdam presvedčenie, že ďalšia slovenská vláda, ak to pôjde takto ďalej, si bude musieť dať do programového vyhlásenia záväzok, že prijme zákon o ochrane a podpore väčšinového, pracujúceho, hodnoty vytvárajúceho obyvateľstva. Lebo niekto iba ruky natŕča a kričí daj, a niekto musí na to natŕčanie pracovať a keď sa ohradí, tak je nálepkovaný, a nielen mediálne prenasledovaný. Celé zle.

Z nášho volebného programu vyberám: Budeme presadzovať zriadenie nápravnovýchovného centra, kde budú umiestnení, liečení a prevychovávaní drogovo závislí, alkoholici, násilníci a neprispôsobiví občania, ktorí po vyliečení budú v tomto zariadení reálne pracovať, aby splatili svoje dlhy (výživné, atď.). Budú tak nútení vytvárať hodnoty, a tým získajú pracovné návyky a šancu opäť sa plnohodnotne zaradiť do spoločnosti.

Nebojte sa, Slováci. Poriadok obnovíme v každom kúte našej vlasti.

————————

Prečítajte si tiež: Video. SHO: Pán Matovič! V osadách sa dávky vyplácajú vo veľkom. A kde sú peniaze pre ľudí práce?

————————

Pohľad na „idylický“ život na košickom sídlisku Luník IX. Aj sem idú naše dane. Zdroj fotky: Internet

Veľké upratovanie na sídlisku Luník IX. Pravdaže za peniaze tých, ktorí pracujú a vytvárajú hodnoty. Zdroj fotky: Internet

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–——

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds