Voľby 2020. Róbert Švec pre TASR: Žiadne kompromisy so zločineckými agendami multi-kulti a LGBTI

Pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami poskytol Róbert Švec ďalší rozhovor. Tentokrát pre Tlačovú agentúru Slovenskej republiky. Rozhovor uverejňujeme v plnom znení.

Čo považujete za najväčšie problémy Slovenska a aké riešenie ponúkate?

Najväčším problémom SR z nášho pohľadu je hodnotové smerovanie našej vlasti. Vidíme veľké nebezpečenstvo v dvoch agendách, ktoré priamo menujeme ako agendy zločinecké. Je to agenda LGBTI a agenda multi-kulti. To sú dva najväčšie problémy, pokiaľ ide o budúcnosť Slovenska, lebo od nich sa odvíjajú ďalšie veci. Pokiaľ ide o agendu multi-kulti, hovoríme jasne, že azylová politika SR musí zostať v našich rukách, nemôžeme sa zbavovať tejto kompetencie a odovzdávať ju do Bruselu. Pokiaľ ide o agendu LGBTI, hovoríme nahlas, že základná bunka našej spoločnosti je rodina a tú tvorí muž, žena a deti. A túto bunku chceme aktívne podporovať.

Sú niektoré priority z vášho programu pre vás také dôležité, že nimi podmienite svoj prípadný vstup do vládnej koalície?

Určite áno. Sú to hodnotové otázky – agendy LGBTI a multi-kulti. Z dlhodobého hľadiska si neprajeme, aby Slovensko bolo členom NATO. V budúcnosti budeme žiadať, aby sa táto otázka otvorila a aby SR aktívne prehodnotila svoje členstvo. Sú to tieto tri okruhy, na ktorých budeme trvať a budú základné, pokiaľ by sme viedli diskusie o účasti vo vláde SR.

————————–

Prečítajte si tiež: ROZHOVOR. Róbert Švec: Do politiky prinášame zdravý rozum a proslovenské postoje

————————–

Ako sa postavíte k reforme zdravotníctva? Budete ju presadzovať? Viete si predstaviť osvojiť si pripravenú reformu?

Pokiaľ ide o zdravotníctvo, základný kameň úrazu je v jednej veci, Problémom je, že s povinnými odvodmi Slovákov sa podniká. To je prvé, čo sa musí stopnúť. Nie je mysliteľné, aby si niekto vytváral zisk a ten odlieval do zahraničia na základe toho, že Slováci sú povinní mu odvádzať odvody. Ročne odíde zo slovenského zdravotníctva niekoľko sto miliónov eur do zahraničia cez súkromné spoločnosti, a tie potom chýbajú. Keď sa vyrieši táto otázka, vyrieši sa aj problém zdravotníctva.

Aký je váš postoj k potrebe očisty slovenského súdnictva? Ak je potrebná reforma, ako si ju predstavujete?

Reforma súdnictva môže prebehnúť veľmi rýchlo a efektívne, a to najmä v oblasti voľby členov súdnej rady, ale napríklad aj generálneho prokurátora. Nie je mysliteľné, aby ho volili poslanci Národnej rady SR. To znamená, že je politický nominant a potom sa všetci čudujeme, že sa nevyšetrujú alebo sa nedostatočne vyšetrujú prípadné zločiny a údajné porušovania zákonov. Chceme, aby členov súdnej rady volili sudcovia spomedzi svojich najlepších odborníkov, aby do toho nezasahovali politici. Rovnako, aby voľba generálneho prokurátora bola v rukách prokurátorov a aby si spomedzi seba zvolili toho najlepšieho.

NATO už veľakrát porušilo medzinárodné právo. Ako príklady uvediem bombardovanie bývalej Juhoslávie alebo inváziu do Iraku. Neprajeme si, aby SR sedela za jedným stolom v takejto organizácii. Sme za to, aby SR z dlhodobého hľadiska bola vojensky neangažovaným štátom.

Aké kroky mienite podniknúť v oblasti školstva? Naši žiaci nevynikajú v medzinárodných testovaniach a zrejme si to bude vyžadovať určité zmeny v spôsobe výučby.

Jeden zo zásadných problémov je, že je v ňom veľká liberalizácia. Budeme presadzovať, aby sa školstvo vrátilo do rúk štátu, aj pokiaľ ide o zriaďovateľské kompetencie. Nie je mysliteľné, aby v slovenskej obci nemohla byť otvorená slovenská škola, lebo miestna samospráva s tým nesúhlasí. Rovnako máme vážny problém a výhrady voči liberalizácii trhu s učebnicami. Nie je normálne, aby sa žiaci v Žilinskom kraji učili z jednej učebnice a v Košickom kraji z inej. To všetko má dosah na vzdelanostnú úroveň žiakov. Pokiaľ bude jednotná, pevná vlastenecká výchova, veríme, že sa to veľmi rýchlo odrazí aj v kvalite vedomostnej úrovne žiakov a študentov.

Ako mienite prispieť k tomu, aby sa mladí neutiekali k extrémizmu a intolerancii?

Súvisí to so školstvom, a tak ako som naznačil, je to aktívna vlastenecká výchova. Mali by sme mladých ľudí učiť k pozitívnemu vlastenectvu, láske k vlasti, štátu, a tým budeme predchádzať tomu, že budú mať mladí ľudia sklon podporovať extrémistické názory alebo názory, ktoré sú za hranicou slušnosti, morálky, ale aj práva.

Plánujete upraviť daňovo-odvodový systém? Ako? Presadzujete aj nové dane?

Pokiaľ ide o daňovo-odvodový systém, tu prichádzame s novinkou a súvisí s podporou rodín. Napríklad rodiny, kde mamy majú štyri a viac detí a majú aspoň stredoškolské vzdelanie, budú úplne oslobodené od dani z príjmu. Bude tam podmienka, že mama bude musieť mať odpracovaných minimálne desať rokov. Pokiaľ ide o všeobecný prístup a týka sa aj živnostníkov, sme presvedčení, že pokiaľ sa platia nižšie odvody a dane, radšej ich zaplatia a nevymýšľajú, ako ich neplatiť. Sme za to, aby sme namiesto zvyšovania daní a odvodov išli cestou znižovania, čím sa do štátneho rozpočtu vyberie viac peňazí.

Ste za zachovanie súčasného zahraničnopolitického smerovania Slovenska?

Sme za to, aby SR malo korektné a veľmi aktívne politické aj obchodné vzťahy s východom aj západom. Nie sme zástancovia toho, aby sme EÚ postupne menili na silný federálny štát so sídlom v Bruseli. Sme za to, aby európske spoločenstvo bolo budované na princípe rovného s rovným, teda aby SR mala dobré vzťahy aj so západnými štátmi, ale aby sme sa pozerali aj na východ od nás, lebo sú tam obrovské ekonomické možnosti. Pokiaľ ide o otázku NATO – máme problém s tým, aby SR bola jeho súčasťou. Pretože NATO už veľakrát porušilo medzinárodné právo. Ako príklady uvediem bombardovanie bývalej Juhoslávie alebo inváziu do Iraku. Neprajeme si, aby SR sedela za jedným stolom v takejto organizácii. Sme za to, aby SR z dlhodobého hľadiska bola vojensky neangažovaným štátom.

Rozhovor uverejnila agentúra TASR na svojej webovej stránke dňa 5. februára 2020.

—————————-

Prečítajte si tiež: Video. SHO: Dajte šancu normálnym ľuďom. Pretože extrém je extrém. Či je zelený alebo liberálny

—————————-

Vľavo Štefan Polačik, podpredseda SHO a vpravo Róbert Švec, predseda SHO.

———————–-

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————-

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds