VOĽBY 2023. Ivana Horváthová: Folklór. To sú naše hodnoty, naše tradície. To je naše dedičstvo

Dámy a páni. Postupne vám predstavíme kandidátky a kandidátov Slovenského Hnutia Obrody do slovenského parlamentu.

Dnes … Ing. Ivana Horváthová.

Som učiteľka na II. stupni základnej školy s  20. ročnými skúsenosťami a v mieste bydliska pracujem aj pre miestne organizácie a občianske združenia.  Chcem pomáhať pri rozvoji regiónu, kde bývam a pracujem – Kremnica a okolie – a pracovať v oblasti školstva. Dovoľte mi, aby som vám predstavila svoje myšlienky na zlepšenie systému vzdelávania…

Žiak

Mala by sa zrušiť povinnosť škôl ponúknuť z rámca voliteľných hodín žiakom 7. – 9. ročníka druhý cudzí jazyk. Dva cudzie jazyky na základnej škole podľa mňa nie je veku primeraná alternatíva. Na školách by mala byť fungujúca regionálna výchova ako prierezová téma zavedená do všetkých predmetov alebo ako samostatný predmet Folklórna výchova (vrátane regionálneho folklóru). Pretože folklór, to sú naše hodnoty, naše tradície. To je naše dedičstvo. A v spoznávaní regiónu má nezastupiteľné miesto základná škola.

Vrátiť predmetu Technická výchova jeho pôvodný obsah je dôležité pre rozvoj manuálnej zručnosti už od základnej školy. Pre jeho zabezpečenie je dôležité, aby sa zo štátneho rozpočtu financoval materiál potrebný na prácu v dielňach, nákup potravín na varenie a pečenie, náradie pre prácu na pozemkoch, pomôcky na šitie a vyšívanie a pod.

Učiteľ

Dnešný úväzok učiteľa by sa mal znížiť z 23 hodín na pôvodných 18 hodín, bez možnosti navýšenia na tzv. „nadúväzok“ formou nadčasov alebo stanoviť zákonnú povinnosť tento nadčas zaplatiť, aby sa táto práca navyše nemohla zneužívať na šetrenie mzdových prostriedkov na školách. Ak chceme kvalitu vyučovacieho procesu, a nie kvantitu, je dôležité poskytnúť učiteľom čas na prípravu, opravu písomiek, doučovanie, prípravu na súťaže, stretnutia s rodičmi. Prínosom v práci učiteľov by bolo aj vrátenie predmetových komisií na školách, ale predovšetkým okresných a krajských PK, kde sa učitelia z rôznych škôl stretávali na úrovni okresu a kraja, poskytovali si informácie, zdieľali svoje skúsenosti, spoločne riešili výchovno-vzdelávacie problémy a pripomienkovali učebnice. Komunikácia mimo sociálnych sietí je tiež dôležitá.

Práca učiteľa je stresujúca. Pre duševné zdravie učiteľov by určite pomohlo znovu zaviesť plne hradenú kúpeľnú liečbu napr. každé dva roky po 10 rokoch odpracovaných v školstve a možnosť zobrať si jeden rok plateného voľna po 20 odpracovaných rokoch, ktoré učiteľ využije na štúdium, prípravu novej učebnice, napísanie knihy, „jazykár“ navštívi krajinu, ktorej jazyk učí,  „prírodopisár“ si na vychádzkach nazbiera rastliny na nový herbár pre školu a pod. V každom prípade učiteľ predloží výstupy svojej práce ako dôkaz toho, že sa venoval svojmu rozvoju a zároveň si oddýchol od priamej vyučovacej činnosti.

Škola

Považujem za dôležité, aby sa zo štátneho rozpočtu financovali v plnej sume náklady na lyžiarske a plavecké výcviky, návštevy kultúrnych podujatí a divadelných predstavení, exkurzie a vychádzky do prírody. Pre zabezpečenie kontinuity a kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v prípade dlhodobej práceneschopnosti učiteľa by bolo účelné zaviesť pracovnú pozíciu suplikanta na úrovni okresného alebo krajského školského úradu. Škola v prípade potreby by o takéhoto zamestnanca požiadala. Zo štátneho rozpočtu by sa mohli poskytnúť aj finančné prostriedky na zakladanie a prevádzkovanie speváckych a divadelných súborov na školách, na zriaďovanie remeselných dielní ako napr. hrnčiarstvo, rezbárstvo, tradičná slovenská výšivka, šitie krojov a pod.

Konštatuje Ing. Ivana Horváthová z Kremnice (na fotke pod článkom), ktorá kandiduje do NR SR na našej kandidátnej listine z miesta číslo 25.

Slovensko bude opäť silné a sebavedomé.

Vaše Slovenské Hnutie Obrody.

————————-

Prečítajte si tiež: VOĽBY 2023. Ján Michalík: Sme hnutím bez morálnych a finančných škandálov

————————-

Zdroj fotky: Ing. Ivana Horváthová

———————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds