Za tú našu slovenčinu: Každý občan musí ovládať slovenský jazyk. Slovom aj písmom

Bolo to v júli 1843, keď Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban a Michal Miloslav Hodža na fare v Hlbokom položili základy dnešného spisovného jazyka.

Literárnym jazykom štúrovcov bola až do začiatku 40. rokov 19. storočia čeština, no pod vplyvom veršov Jána Hollého, ktorý bol pre mladých Slovákov najväčšou autoritou, opustili „českú frajerku“ a vrátili sa k slovenskej matke.

Aj napriek odporu staršej generácie evanjelických národovcov na čele s Kollárom si štúrovci osvojili koncepciu národnej i jazykovej svojbytnosti Slovákov.

Základom nového spisovného jazyka, na ktorom sa zhodol Štúr so svojimi najbližšími spolupracovníkmi J. M. Hurbanom a M. M. Hodžom sa stalo pôvodné stredoslovenské nárečie.

Ďakujeme, junáci slovenskí. 🙂

Článok bol spracovaný z knihy Slovenské dejiny pre každého, ktorú napísal Ivan Mrva.

Vaše Slovenské Hnutie Obrody.

———————-

Naše nálepky si môžete objednať v zdieľanom odkaze TU.

———————-

Zdroj obrázku: SHO.sk

———————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds