Cieľ: Spájanie slovenských vlastencov. Cesta po ktorej pevne kráčame

Slovenské Hnutie Obrody, už pred prezidentskými voľbami nastúpilo na cestu, po ktorej budeme aj naďalej veľmi pevne kráčať. Aktívne komunikovať s každým zodpovedným vlastencom a organizáciou, ktorí o takúto komunikáciu prejavia záujem. Kandidátna listina nášho politického hnutia vo voľbách do NR SR bude otvorenou kandidátnou listinou, t.j. nebudú na nej iba členov politického subjektu Slovenské Hnutie Obrody, ale aj aktivisti z regiónov Slovenska a aj zástupcovia občianskych iniciatív, poprípade politických subjektov, ktoré prejavia záujem o spoločný postup vo voľbách do NR SR.

Naša iniciatíva, ktorej cieľom je spoločný postup zodpovedných vlasteneckých síl, vychádza z potrieb lojálnych občanov našej vlasti. Naša spoločnosť, ktorá stojí na tradičných hodnotách je systematicky likvidovaná nastaveným trendom liberalizmu umocneného politickou korektnosťou súčasných štandardných politikov. Hrozby z toho plynúce rozkladajú spoločnosť na všetkých úrovniach od rodiny ako základnej bunky spoločnosti. Zvrátiť tento nepriaznivý stav sa dá len v prípade, ak sa zmení vnútorná politika nášho štátu, ktorá je, žiaľ, momentálne ovplyvňovaná neslovenskými elementmi.   

Spoločne s vami sa usiluje o zvrat tohto negatívneho javu, stmelením všetkých, ktorí sa hrdo hlásia k národu, odkazu predkov, vlastenectvu a proslovenskej politike v duchu tradičných hodnôt. Som presvedčený o tom, že Slovenské Hnutie Obrody zohrá veľmi dôležitú úlohu v procese spájania slovenských vlastencov a tak sa uchádzať o dôveru Slovákov vo voľbách do NR SR.

Trieštenie národných síl na viaceré menšie subjekty je kontraproduktívne a v konečnom dôsledku len oslabuje vplyv zdravých síl v parlamente. Sila národa bude zjavná a účinná len vtedy, ak bude národ jednotný. Ak prúd energie vlastencov sa zjednotí do jedného bloku, ktorého mandát narastie úmerne k tomu, o čo menej bude oklieštený nezmyselným trieštením. A o to viac sa zvýši spoločenská sila zodpovedných vlastencov.

Prvé výsledky sme už dosiali. Svoje sily so Slovenským Hnutím Obrody už spojili občianske združenie Sloboda a priama demokracia a aj umelecké združenie ART MATEHORN. A ideme ďalej…

Spoločne s vami sme nastúpili na cestu, ktorá zmení našu vlasť a zo Slovenska urobí lepšie miesto pre život Slovákov a všetkých lojálnych občanov našej vlasti, ktorí Slovenskú republiku považujú za svoj domov.

Autor: Jozef Maté

Predstavitelia nášho hnutia pred pamätníkom Ľudovíta Štúra v Štúrove.

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds