Historická pamäť Slovákov. SHO: Sme hrdí nositelia odkazu 17. júla 1992. Vládnime si sami

V júli, pamätným dňom Slovenskej republiky, oslavujú Slováci výročie prijatia Deklarácie SNR o zvrchovanosti Slovenskej republiky (17. júl 1992).

Aké udalosti predchádzali prijatiu deklarácie drvivou väčšinou poslancov Slovenskej národnej rady (SNR)?

Pozitívnym javom ponovembrových udalostí 1989 bolo aj to, že Slováci po štvrtýkrát v 20. storočí využili oslabenie hegemóna svojho životného priestoru a zaťali sa dožadovať väčšej samostatnosti. Československo sa po niekoľkotýždňových ťahaniciach vo federálnom parlamente formálne zmenilo na Česko-Slovensko a obnovil sa aj tradičný slovenský heraldický symbol. Rozhodujúce mocenské páky však aj naďalej zostávali v Prahe.

V priebehu roku 1990 sa začali objavovať čoraz väčšie trhliny medzi Bratislavou a Prahou. Pri presadzovaní reformných opatrení sa slovenské hospodárske špecifiká málo rešpektovali a to malo nepriaznivé dôsledky. S prudkým zhoršením ekonomickej situácie rýchlo rástla nezamestnanosť, takmer už zabudnutý jav. V českej časti spoločného štátu neprišlo k takému veľkému hospodárskemu poklesu, a tak sa predstavy politických reprezentácií oboch republík v otázke reforiem a štátoprávneho usporiadania začali rozchádzať. Česká snaha o centralizáciu pri transformačných procesoch narážal na Slovenku na odpor. Na úsilie slovenskej strany získať väčšie kompetencie najmä v hospodárskej oblasti, reagovala Praha sériou tajných príprav, ktoré mali zaistiť výhodu pri prípadnom rozpade federácie. V hlavných politických stranách na Slovensku sa prehlbovali rozpory najmä v otázke vzťahu k Prahe.

—————————

Prečítajte si tiež: Písal sa 17. júl 1992: Prvý krok k obnoveniu slovenskej štátnosti

—————————

Na Slovensku začali vznikať aj viaceré občianske iniciatívy, ktoré prispievali k slovenskej identity v stáročnom kultúrnohistorickom procese a načrtávali potrebu zvrchovanosti a štátnej samostatnosti, tak ako mnohé národy, ktoré sa vymanili z internacionalistického a centralistického modelu štátneho usporiadania v stredovýchodnej Európe podľa sovietskeho modelu. Vznikli združenia ako napríklad: 61 krokov k slovenskej identite, Nezávislé združenie ekonómov Slovenska, Korene, Kongres slovenskej inteligencie, Združenie slovenských novinárov a Spolok slovenských spisovateľov. K procesu obnovovania slovenskej štátnosti v tom období pozitívne prispela aj Matica slovenská, ktorá organizovala okrúhle stoly politických strán, aj vďaka ktorým 1. januára 1993 mohla vzniknúť súčasná druhá Slovenská republika.

V hlavných politických stranách na Slovensku sa však prehlbovali rozpory najmä v otázke vzťahu k Prahe. Z Verejnosti proti násiliu odišli všetci, ktorých cieľom bola čo najvyššia miera zvrchovanosti Slovenska a vytvorili platformu Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS). V slobodných a demokratických voľbách v roku 1992 zvíťazilo HZDS na čele s Vladimírom Mečiarom. Hnutie nastolilo požiadavku medzinárodno-právnej subjektivity Slovenska a ďalšie uvoľňovanie zväzku s Českom. Víťazná politická sila v Českej republike – Občianska demokratická strana (ODS), však nebola ochotná upustiť od predstavy centralizovaného štátu a ponúkala buď zmysluplnú federáciu alebo rozchod. Po sérií rokovaní bolo nakoniec dohodnuté pokojné rozdelenie spoločného štátu. Následne Slovenská národná rada 17. júla 1992 prijala Deklaráciu SNR o zvrchovanosti Slovenskej republiky.

Po prijatí deklarácie, mimoriadne neobľúbený česko-slovenský prezident Václav Havel rezignoval na svoju funkciu, a otvorila sa tak cesta k prijatiu Ústavy SR (1. september 1992)  a následne k obnoveniu slovenskej štátnosti 1. januára 1993.

Tisícročné úsilie o obnovu našej štátnosti, s výnimkou krátkeho trvania prvej Slovenskej republiky (1939 -1945), sa začínalo napĺňať.

Článok bol spracovaný na základe textov z kníh:

Anton Špiesz: Ilustrované dejiny Slovenska

Ivan Mrva: Slovenské dejiny pre každého

—————————

Prečítajte si tiež: SHO a 17. júl: Sme národ s poslaním v európskom priestore. Nech teda zavládne doba slovenská

—————————

Ivan Gašparovič, predseda Slovenskej národnej rady (vľavo) a Vladimír Mečiar, predseda vlády SR (vpravo) počas podpisu Deklarácie SNR o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Zdroj fotky: Internet

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľmi novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–——

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds