Novoročné posolstvo predstaviteľov SHO: Príde, bo prísť musí! Deň slovenskej obnovy!

Dámy a páni! Rok 2020 je za nami a nový rok 2021 nám otvoril svoje brány! Aký bude nový rok zistíme na vlastnej koži už čoskoro, ale my vám aj touto cestou vinšujeme…

Róbert Švec, predseda SHO: Slovenky a Slováci, dámy a páni, kamaráti! Do nového roku 2021 vám prajem veľa odhodlania, vôle a vytrvalosti. Odhodlanie vyviesť náš slovenský štát zo súčasného marazmu, vôľu opäť vstať a bojovať, aj keď schytáte údery od zlých ľudí, ktorí nám dnes vládnu a vytrvalosť, pretože náš spoločný boj za normálne a slovenské Slovensko nebude vôbec jednoduchý a ani krátky.

To vám vinšujem do nového roku 2021, priatelia. A pevné zdravie, pretože to je základom nášho víťazstva. Príde, bo prísť musí, Deň slovenskej obnovy!

Štefan Polačik, podpredseda SHO: Prajem celému Slovensku, aby bol rok 2021 oveľa lepší, ako bol ten predošlý. Prajem všetkým viac odvahy, pri presadzovaní svojich práv, ale aj viac rozvahy pri rozhodovaní, komu a čomu sa rozhodnú veriť.

Prajem nám všetkým, aby sme sa v novom roku mohli opäť začať slobodne stretávať a tráviť spolu viac chvíľ. Prajem všetkým ľuďom menej hoaxov a menej času stráveného na sociálnych sietiach, no o to viac skutočného reálneho života stráveného v duševnej a finančnej pohode.

Slovenskej republike prajem politikov a štátnikov, ktorí sú hodní viesť náš nádherný štát. A v neposlednom rade, prajem všetkým hlavne pevné zdravie. Šťastný nový rok, priatelia!

Marián Chudý, tajomník SHO: Prajem vám zo srdca, nech sa začne nový rok s láskou a nehou, nech ste všetci doma spolu, aby nik nechýbal pri sadnutí k spoločnému stolu, nech prežijete všetky budúce dni v zdraví a šťastí po celý rok.

Katarína Boková, regionálna zástupkyňa SHO pre Žilinský kraj: Rok 2020 nám dal pocítiť akí sme zraniteľní. Zároveň sme sa presvedčili, že dokážeme rozoznať zlo, dokážeme mu odolávať a máme vôľu brojiť proti zradcom.

Preto vám, drahí Slováci, prajem, aby ste aj v novom roku našli odhodlanie a silu bojovať za vlastné presvedčenie, za správnu vec a pokojnú budúcnosť.

Prajem vám pevné zdravie, aby ste našli svoje osobné šťastie, aby ste sa mali s kým podeliť o radostné, aj tie ťažké chvíle, aby ste našli uplatnenie a smeli robiť to, čo vás napĺňa.

Prajem vám, aby ste v sebe, ale aj v druhých dokázali nájsť láskavosť, múdrosť a ľudskosť.

Prajem nám všetkým, aby sme sa ako národ dokázali postaviť na stranu dobra, pretože zhoršenie môže byť len dočasné a pravda vždy zvíťazí.

Pavol Poprocký, regionálny zástupca SHO pre Banskobystrický kraj a spnomocnenec SHO pre projekt Staráme sa: Rok 2020 je za nami. Mnohí z nás ho hodnotia negatívne, pretože od svojho začiatku bol naozaj hektický a udalosti v ňom zaťahovali oblohu nad našou krásnou vlasťou.

Najprv to bola výhra liberálov vo voľbách do NR SR, potom príchod koronašialenstva, ktoré sa v našej spoločnosti usadilo rovnako, ako arogancia moci od marca vládnucej novej politickej mafie. Tento rok, aj napriek tomu, že bol ťažký a možno ho vnímať skôr negatívne, ako pozitívne, predsa len bol prínosom aspoň z jednej stránky. Nastavil zrkadlo spoločnosti a politikom, ktorí sa dostali do parlamentu, ale i tým, ktorí zostali mimo neho a po voľbách zmizli z našich očí.

Ukázal nám dobrosrdečnosť väčšiny národa, ale i zákernosť niekoľkých mentálne znevýhodnených „ľudí“. Zároveň tiež, v slede udalostí, demaskoval pravú tvár celej súčasnej politickej scény. Ukázal nám, kto a ako to myslí s naším národom. A to je dôležité poznanie pre rok 2021, pretože nás čaká ďalší boj. Pokračovanie boja s koronabiznisom, nekompetentnou vládou vydieračov, s ľudskou hlúposťou, naivitou a strachom. A do tohto boja my v Slovenskom Hnutí Obrody určite pôjdeme, budeme i naďalej medzi vami v uliciach našich okresných miest šíriť nádej, dobro a úsmev, pretože sme v tom spoločne.

Spoločne, ako národ sa budeme zodpovedať našim potomkom za to, v akom stave im našu otčinu zanecháme. Preto: V novom roku do útoku! Do útoku za náš domov, za našu budúcnosť, za slovenské Slovensko! Hlavy hore, Slováci, pridajte sa k nám, spoločne zvíťazíme! Stačí sa len prestať báť.

Jaroslava Samuelová, regionálna zástupkyňa SHO pre Nitriansky kraj: Vinšujem vám nový rok priatelia milí, aby ste ho všetci len v dobrom zdraví žili. Daj Boh žitiu, čo patrí roku nastalého, požehnania, šťastia, zdravia čerstvého nového. Nech obchádza vás choroba,  strach, beznádej,  zloba a korona. Nech zrodenie nášho pána vám novej sily a nádeje dáva. Buďte všetci svorní a držte sa pekne spolu. To pomôže zahnať smolu. Všetkým všetko najlepšie do nového roku.

Daniela Fratričová, regionálna zástupkyňa SHO pre Trnavský kraj: Slovenky, Slováci! Opäť sme raz na prahu medzi starým a novým rokom. Opäť sa raz zamyslime a zbilancujme rok, ktorý končí. Situácia na Slovensku nám žiaľ nedovoľuje povedať, že rok 2020 bol šťastný a pokojný. Práve naopak. Bol to chaos. A keďže sme sa už prehupli do nového roka, chcela by som vám, drahí priatelia, zaželať všetko najlepšie. Nech vám zdravie stále slúži, nech šťastie – muška jenom zlatá – sadne aj na vaše plecia. Aby vás neopustila dobrá nálada a trpezlivosť. A najviac vám prajem, aby ste v nadchádzajúcom roku mali dostatok síl bojovať za náš spoločný cieľ. Priatelia šťastný nový rok 2021.

Alžbeta Szénásiová, regionálna zástupkyňa SHO pre Bratislavský kraj: Nový rok je časom pre bilancovanie, prísľuby a odvážne rozhodnutia. Najväčší úspech dosiahnu tí, ktorí sú naň pripravení. V novom roku vám želám, aby ste nikdy neurobili krok späť, vždy mali dostatočnú odvahu prijať veľké výzvy a splnili si tak sny. Prajem vám, aby budúci rok bol pre vás niečím výnimočný. Od Boha vám vyprosujem hojného požehnania.

Svetana Angelová, regionálna zástupkyňa SHO pre okres Martin: Vážení spoluobčania. Nechajte strach a obavy roku 2020. Strach je ilúzia a trápi dušu. Želám vám, aby ste nový rok začali s jasnou hlavou a odhodlaním kráčať životom dôstojne. Prajem vám pevné zdravie na ceste rokom 2021.

Radomír Pikna, regionálny zástupca SHO pre okres Hlohovec: Sú slová, ktoré nikdy nepovieme, sú lásky, ktoré nezískame, sú chvíle, na ktoré spomíname a sú priatelia, na ktorých nezabúdame. Novoročný prípitok, nech vám je na úžitok, milí priatelia! Starý rok sa skončil, ale je tu začiatok niečoho nového. Vezmite si z neho všetky krásne zážitky a skúsenosti, ktoré ste zažili so svojimi blízkymi a preneste si túto nádhernú atmosféru do nasledujúcich mesiacov. Prajem vám, nech v novom roku 2021 je každý nový deň naplnený zdravím, láskou, porozumením a šťastím.

Pavol Skýpala, splnomocnenec SHO pre projekt Nebuď sviňa: Do nového roku 2021 si prajem, aby sme si konečne uvedomili jednoduchú vec, že pánom na Zemi nie je človek, ale príroda. Človek je len jej súčasťou! Nemôžeme bez nej existovať, preto musíme životné prostredie chrániť a nie ho znečisťovať! Mali by sme sa nad našimi životmi a potrebami zamyslieť! Budúcnosť našej Zeme je len a len v našich rukách.

—————————

Prečítajte si tiež: Jaroslava Samuelová posiela vianočný pozdrav ústavným činiteľom Slovenskej republiky

—————————

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–——

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds