Obyvatelia Európy: EÚ sa zrúti počas nasledujúcich 10 až 20 rokov

Podľa prieskumu, ktorý si objednala think tank organizácia Európskej rady pre zahraničné vzťahy, viac ako polovica obyvateľov Európy si myslí, že Európska únia sa pravdepodobne zrúti počas nasledujúcej generácie.

Z občanov v Nemecku, Belgicku, Holandsku, Slovensku, Rumunsku, Grécku, Českej republike, Poľsku, Rakúsku a vo Francúzsku, ktorí sa zúčastnili prieskumu, väčšina dospela k záveru, že rozpad Európskej únie je reálnou možnosťou počas nasledujúcich 10 až 20 rokov. Zo skúmaných krajín bolo Slovensko jednou z krajín, ktorých občania sa domnievali, že EÚ sa do 20 rokov pravdepodobne rozpadne, pričom tomu verilo 66 percent opýtaných. Informujú médiá.

Sme presvedčení, že budúcnosť našej vlasti nemožno stavať na postupnom odovzdávaní suverenity do rúk akéhokoľvek nadnárodného zoskupenia, ale na spolupráci s ostatnými európskymi národmi a štátmi na princípe rovného s rovným. Odmietame všetky formy centralizácie Európskej únie a odovzdávanie národných kompetencií Bruselu. Budeme dôsledne chrániť daňovú suverenitu Slovenskej republiky. Slovensko si musí zachovať suverenitu pri rozhodovaní o azylovej politike. Píše sa v programových tézach SHO.

Hodnotové a politické smerovanie súčasnej EÚ nie je správne. Európa nie sú USA, Európu tvoria národy.  Každý národ je špecifický, má svoje hodnoty, tradície, zvyky a to je na Európe pekné a cenné. Preto musia európske  národy  komunikovať a rešpektovať sa navzájom na princípe rovného s rovným. Ak niekto chce z našich európskych národov vytvoriť  jednotný umelý politický európsky národ, pričiní sa o to, že v európskom spoločenstve bude vznikať  pnutie, ktoré v konečnom dôsledku zapríčiní rozpad súčasnej EÚ.

Liberáli dnes presadzujú myšlienku ešte väčšej integrácie našej vlasti do jadra EÚ v duchu hesla: Čím hlbšie, tým lepšie. Ale povedzme si otvorene, byť v jadre EÚ znamená prísť aj o zvyšky štátnej suverenity. O daňovú a azylovú politiku a ja sa pýtam, aký je to štát, keď nemá vo vlastných rukách daňovú a azylovú politiku?

Slovenské Hnutie Obrody preto považuje členstvo Slovenskej republiky v súčasnej podobe EÚ za neakceptovateľné.

Vyhlásenie nášho hnutia k členstvu Slovenskej republiky v EÚ si môžete prečítať TU.

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds