Pavol Poprocký: Zodpovedne obhajovať záujmy Slovákov. Vždy a všade. To je naša cesta

Na Slovensku už dlho nie je politická sila, ktorá by obhajovala záujmy Slovákov a lojálnych občanov našej vlasti hrdo a dôstojne doma i v zahraničí. Sú tu iba politické organizácie, ktoré sa iba priživujú na slovenskom vlastenectve a v konečnom dôsledku mu škodia.

Preto som veľmi rád, že Slovenské Hnutie Obrody vstupuje na politickú scénu a ponúka Slovákom vlasteneckú alternatívu, ktorá nebude založená na bezbrehom populizme, prázdnych sľuboch, politických kšeftoch a egoizme, ale práve naopak, bude o reálnej a dlhodobej vlasteneckej práci pre slovenský národ a všetkých lojálnych občanov, presne tak, ako to naše hnutie robí už od mája 2004. Som presvedčený o tom, že politické Slovenské Hnutie Obrody to dokáže.

Tak, ako to dokázal M. R. Štefánik. Štefánikovo vlastenectvo podporované túžbou dosiahnuť vykúpenie svojho milovaného národa spod maďarského útlaku, bolo hybnou silou jeho aktivít, inšpiráciou a motiváciou. Štefánik bol vychovávaný vo vlasteneckom duchu v Košariskách, nevzdal sa ho ani v čase, keď študoval v Prahe, ani počas mierových rokovaní vo Francúzsku.

Stále obhajoval postoje a presadzoval záujmy slovenského národa. Nie postoje a záujmy cudzieho národa, tobôž nie svoje. To je výsada dnešných mocipánov, na čele s mocichtivým bývalým prezidentom, cez birmovaných komunistov, až po štandardných politikov, ktorí (keď sa im to hodí) sa za účelom presadenia svojich egoistických plánov, skrývajú aj za meno generála Štefánika.

V súčasnosti sa medzi politickými „špičkami“ totiž nenachádza osoba, ktorá by tak obetavo, razantne, neodbytne a hlavne inteligentne prezentovala a presadzovala postoje a záujmy Slovákov doma i v zahraničí tak, ako to robil Slovák – vlastenec Milan Rastislav Štefánik.

Naša otčina potrebuje štátnikov a preto sa vo svojom živote riadim aj výrokom Pavla Országha Hviezdoslava: „… lebo nie ten, kto v rozkoši planúc žil, ale ten, kto tvoril a vytvoril, môže hovoriť, že žil!“

Programové tézy nášho hnutia si môžete prečítať TU.

Autor: Pavol Poprocký

Pavol Poprocký, člen predsedníctva nášho hnutia.

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–——

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds