Pavol Poprocký: Pomôžte nám oslobodiť našu vlasť od falošných prorokov

Áno, dovolil som si v nadpise môjho komentára použiť modifikovaný/upravený výrok Milana Rastislava Štefánika.

Generál Štefánik je v súčasnosti azda najspomínanejšou osobnosťou slovenských národných dejín, a to v súvislosti so stým výročím jeho tragickej smrti (4.5.1919). Je teda na mieste vynechať knižne alebo mediálne dostupné biografické údaje tohto velikána a skôr je vhodné zamyslieť sa nad odkazom Štefánika dnešnej spoločnosti, počnúc pospolitým ľudom, až po politické „špičky“.

Práve v ňom spočívajú úspechy v jeho krátkom osobnom ale i politickom živote. Štefánikovo vlastenectvo podporované túžbou dosiahnuť vykúpenie svojho milovaného národa spod maďarského útlaku, bolo hybnou silou jeho aktivít, inšpiráciou a motiváciou. Štefánik bol vychovávaný vo vlasteneckom duchu v Košariskách, nevzdal sa ho ani v čase, keď študoval v Prahe, ani počas mierových rokovaní vo Francúzsku.

Stále obhajoval postoje a presadzoval záujmy slovenského národa. Nie postoje a záujmy cudzieho národa, tobôž nie svoje. To je výsada dnešných mocipánov, na čele s mocichtivým dosluhujúcim prezidentom, cez birmovaných komunistov, až po štandardných politikov, ktorí (keď sa im to hodí) sa za účelom presadenia svojich egoistických plánov, skrývajú aj za meno generála Štefánika.

V súčasnosti sa medzi politickými „špičkami“ totiž nenachádza osoba, ktorá by tak obetavo, razantne, neodbytne a hlavne inteligentne prezentovala a presadzovala postoje a záujmy Slovákov doma i v zahraničí tak, ako to robil Slovák – vlastenec Milan Rastislav Štefánik pred viac ako 100 rokmi.

Preto, pomôžte nám oslobodiť našu vlasť od súčasných štandardných falošných prorokov, ktorí Štefánikov odkaz neživia, len sa na ňom politicky priživujú. Aby Slovensko slovenským bolo.

Autor: Pavol Poprocký

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds