SHO starostovi obce Dobrá Niva: Výstavba rýchlostných ciest R2 a R3 patrí medzi naše priority

V súvislosti s blížiacimi sa parlamentnými voľbami naše hnutie listom oslovil Ing. Milan Jakubík, starosta obce Dobrá Niva. Z listu vyberáme:

Vážení predstavitelia politických strán, týmto listom Vás oslovujeme nielen ako primátori a starostovia, ale aj v mene samotných občanov dotknutých miest a obcí, ktoré ležia na plánovaných trasách rýchlostných ciest R3 (Zvolen – Šahy) a R2 (severný obchvat mesta Zvolen).

Žiadame Vás, aby sa téma dopravy v Banskobystrickom kraji, konkrétne výstavba rýchlostnej cesty R3 (Zvolen – Šahy) a výstavba severného obchvatu mesta Zvolen, v rámci rýchlostnej cesty R2, stala Vašou prioritou pri vyjednávaní o novej koaličnej zmluve a aby sa Vaša politická strana zaviazala o zapracovanie tohto dôležitého problému obyvateľov regiónu do povolebnej koaličnej zmluvy na obdobie 2020 – 2024, ako jednej z nosných tém v oblasti dopravy!

Dôvodom našej požiadavky je list z Ministerstva životného prostredia zo dňa 17. októbra 2019, v ktorom informuje všetky dotknuté mestá, obce a zainteresovanú verejnosť o tom, že zastavuje proces posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti „Rýchlostná cesta R3 Zvolen – Šahy“ na životné prostredie, pričom ide o komunikáciu medzinárodného významu s narastajúcou intenzitou dopravy (najmä tranzitnej nákladnej dopravy), ktorá spája metropoly Varšava – Budapešť.

Podobná situácia je taktiež s plánovaným severným obchvatom mesta Zvolen v rámci výstavby rýchlostnej cesty R2. Jeho výstavba je v nedohľadne a tým sa mesto Zvolen stáva druhým Ružomberkom, kde sa stretávajú dôležité tepny, ktoré sú vďaka nedokončeným obchvatom neúmerne zaťažované a upchávané nadmernou osobnou a tranzitnou dopravou.

Týmto Vás vyzývame o Vašu reakciu s prísľubom do 22. februára 2020, že táto téma bude jednou z priorít v oblasti výstavby ciest a diaľnic v povolebnom vyjednávaní Vašej politickej strany v rámci novej koaličnej zmluvy 2020 – 2024.

List podpísal Ing. Milan Jakubík, starosta obce Dobrá Niva, poverený zástupca primátorov a starostov dotknutých miest a obcí, v zastúpení aj:

Ing. Lenka Balkovičová, primátorka mesta Zvolen

Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta Krupina

Ing. Štefan Gregor, primátor mesta Šahy

PaedDr. Dušan Strieborný, primátor mesta Dudince

PaedDr. Jozef Nemec, starosta obce Hontianske Nemce

Občianska iniciatíva Zdravá Krupina

Občianska iniciatíva Zdravé a bezpečné Šahy

Slovenská únia vodičov

————————-

Prečítajte si tiež: Volím číslo 5. SHO: Diaľnice budeme stavať ako jeden projekt. Nie ako množstvo predražených projektov

————————-

Na list pána starostu sme odpovedali nasledovne:

Vážený pán Ing. Milan Jakubík, starosta obce Dobrá Niva, dovoľte mi, aby som vás na základe Vášho listu zo dňa 5. februára informoval o stanovisku Slovenského Hnutia Obrody v spomínanej veci.

Sme pobúrení neschopnosťou a neochotou štandardných politikov, ktorí nám vládnu už vyše 20 rokov dokončiť cestnú infraštruktúru Slovenskej republiky. Smeje sa nám celá Európa a možno aj svet,  pretože sme za 27 rokov od obnovenia slovenskej štátnosti neboli (oni neboli) schopní spojiť východ a západ nášho štátu severnou a aj južnou trasou a taktiež dokončiť cestnú infraštruktúru v jednotlivých slovenských krajoch.

V mene SHO Vás môžem ubezpečiť, vážený pán starosta, že dobudovanie rýchlostných ciest a diaľnic patrí medzi priority nášho hnutia, vrátane výstavy rýchlostných ciest R2 a R3, a v prípade, ak získame dostatočnú podporu Slovákov v nadchádzajúcich voľbách do NR SR, a budeme viesť rozhovory o zostavovaní novej vlády, aj dobudovanie rýchlostných ciest R2 a R3 bude základnou podmienkou, ktorou podmienime našu prípadnú účasť v novej slovenskej vláde. Na nás sa môžete spoľahnúť.

Zároveň by som Vám chcel dať do pozornosti náš volebný program, ktorý je uverejnený na stránke www.sho.sk v sekcii Program. Budem veľmi rád, ak sa s naším volebným programom oboznámite.

S pozdravom, Mgr. Róbert Švec, predseda Slovenského Hnutia Obrody.

————————

Prečítajte si tiež: Pavol Poprocký: Na zbytočnosti sa vždy nájdu peniaze. Začnú sa konečne riešiť aj problémy ľudí?

————————

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–——

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds