Voľby 2022. Ján Michalík: Prečo som sa rozhodol aktívne sa zúčastniť jesenných volieb?

Dámy a páni! Pokračujeme v predstavovaní kandidátov SHO, ktorí sa uchádzajú o vašu podporu v jesenných voľbách.

Dnes sa vám prihovára Jána Michalík…

Volám sa Ján Michalík a v Rimavskej Sobote žijem od narodenia. Pracujem v rodinnej firme, ktorá funguje od roku 1991, čím sa radí medzi najstabilnejšie v meste.

Táto skutočnosť svedčí o tom, že keď niečo robím, robím to na základe dlhodobých plánov, poriadne a čestne. Kandidovať na poslanca mestského zastupiteľstva som sa rozhodol ako člen politického subjektu Slovenské Hnutie Obrody, ktorej program je mojej osobe najbližší a to hneď z dvoch dôvodov.

Po prvé, chcel by som prispieť k tomu, aby mesto Rimavská Sobota bolo vybudované, moderné a hlavne, aby bolo domovom rodín, ktoré majú prácu, bývanie a vedú dôstojný život.

Po druhé, túto príležitosť beriem ako službu pre spoluobčanov. Mojím cieľom je pokračovať v rozpracovaných projektoch, začať s realizáciou nových pozitívnych zmien, pomôcť pri vytváraní nových pracovných miest a hlavne korektne spolupracovať s vedením mesta na riešení problémov obyvateľov. Osobitnú pozornosť chcem venovať podpore lokálnych podnikateľov.

Keďže som sa rozhodol kandidovať aj na poslanca v Banskobystrickom samosprávnom kraji, na jeho úrovni sa chcem zamerať na rozvoj cestovného ruchu so zreteľom na podporu a rozvoj lokalít celoslovenského, respektíve národného významu.

Všetky ciele, ktoré som si vytýčil ako na úrovni mesta, tak aj na úrovni kraja, chcem realizovať za plnej podpory Slovenského Hnutia Obrody, ktoré ponúka na riešenie problémov občanov najúprimnejšie a najčestnejšie úmysly.

Autor článku Ján Michalík je člen Slovenského Hnutia Obrody.

 ————————-

Prečítajte si tiež: Projekt Nebuď sviňa. FOTO. Pavol Poprocký: Je tu októBER. Zo záhrady všetko BER!

————————–

Vľavo Pavol Poprocký, regionálny zástupca SHO pre Banskobystrický kraj, vpravo Ján Michalík. Zdroj fotky: SHO.sk

———————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds