Volebný program SHO: Exekúcie ako živnosť? Zabudnite! Exekútorom klepneme po prstoch

Slovenky, Slováci. Dámy a páni. Predstavujeme vám volebný program Slovenského Hnutia Obrody, ktorým sa budeme uchádzať o vašu dôveru vo voľbách do NR SR.

Náš volebný program z veľkej časti vychádza z vašich podnetov, z vášho – nášho každodenného života, úprimnej snahy zmeniť smerovanie našej vlasti a hlavne, zo zdravého sedliackeho rozumu.

Budeme radi, ak nám napíšete k nášmu volebnému programu vaše názory, postrehy, prípadne pripomienky. Kontaktovať môžete podpredsedu nášho hnutia Štefana Polačika na podpredseda@sho.sk

Postupne vám predstavíme naše návrhy, ktoré zrealizujeme v rámci jednotlivých ministerstiev.

————————-

Prečítajte si tiež: Predstavujeme vám volebný program SHO: Alternatíva pre Slovensko

————————-

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Právny štát a spravodlivosť pre všetkých

Presadíme zavedenie hmotnej zodpovednosti politikov a verejných funkcionárov za nehospodárne nakladanie s majetkom štátu a verejnými financiami.

Budeme tvrdo postupovať proti korupcii, daňovým a iným ekonomickým trestným činom.

Poskytneme reálnu ochranu každému, kto nahlási korupciu.

Obnovíme vojenské súdy. Vnímame ich ako nevyhnutný nástroj pri riešení závažných zločinov proti Slovenskej republike. Súčasne by mohli nahradiť policajnú inšpekciu, ktorá preukázateľne čelí politickým tlakom.

Budeme presadzovať zmenu spôsobu voľby generálneho prokurátora Slovenskej republiky a taktiež zmenu spôsobu voľby členov Súdnej rady Slovenskej republiky tak, aby bola zabezpečená nezávislosť a nestrannosť súdnej moci.

Upravíme zákon o verejnom obstarávaní tak, aby bol čo najtransparentnejší, už od procesu zadávania objednávky. Budeme presadzovať detailné posudzovanie každej ponuky, s dôrazom nielen na cenu, ale aj na  kvalitu a zapojenie miestnych firiem, aby bolo zaručené čo najefektívnejšie využitie verejných zdrojov.

Zrušíme súkromných exekútorov a DPH na exekúcie. Exekúcie budú môcť vykonávať len štátni exekútori.

Rozšírime exekučnú amnestiu.

Budeme pracovať na sfunkčnení inštitútu referenda.

Nevyplatenie mzdy zamestnancom alebo faktúry živnostníkom v dĺžke viac ako dva mesiace bude považované za trestný čin, pričom zamestnávateľ príde o živnosť alebo o povolenie na podnikanie.

Budeme presadzovať zriadenie nápravnovýchovného centra, kde budú umiestnení, liečení a prevychovávaní drogovo závislí, alkoholici, násilníci a neprispôsobiví občania, ktorí po vyliečení budú v tomto zariadení reálne pracovať, aby splatili svoje dlhy (výživné, atď.). Budú tak nútení vytvárať hodnoty, a tým získajú pracovné návyky a šancu opäť sa plnohodnotne zaradiť do spoločnosti.

Stop úžerníckym praktikám!

Budeme bojovať proti úžere a úžerníckym praktikám bánk a nebankových spoločností, trvať na zrozumiteľnosti informácií podávaných občanom pri pôžičkách.

Vytvoríme štátnu advokátsku kanceláriu, ktorá bude zastupovať záujmy Slovenskej republiky v právnych veciach a sporoch. Ušetríme tak desiatky, až stovky miliónov eur.

————————

Prečítajte si tiež: SHO: Presadíme zákon STOPO SOROS. Zastavíme vyčíňanie Sorosových detí v našej vlasti

————————

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–——

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds