SHO: Neutralita. To je budúcnosť Slovenskej republiky

Výraz neutralita znamená postoj človeka, ktorý pred dvomi rozličnými hodnotami, ktorými môžu byť materiálne alebo aj duchovné hodnoty, zaujme nečinné stanovisko, lebo sa neidentifikuje so žiadnou z nich. 

V politickom slovníku pod neutralitou sa rozumie podobné stanovisko jedného štátu voči iným dvom štátom, ktoré zaujímajú voči sebe navzájom protichodné hodnotenie. Najbežnejšie je to stanovisko menšieho štátu voči dvom veľkým štátom, z ktorých ani jeden nevyhovuje podstatným záujmom tohto menšieho štátu. Štát, ktorý vyhlási svoju neutralitu, sa týmto vyhlásením zaväzuje pred ostatými štátmi, že nebude politicky osobitne podporovať žiaden iný štát, ale sa obmedzí na pestovanie svojich štátnych záujmov.

Zdroj fotky: Internet

Výhodou neutrálneho štátu je hlavne to, že pri nedorozumeniach alebo hlavne konfliktoch medzi inými štátmi, neutrálny štát sa nesmie aktívne zúčastňovať na takýchto konfliktoch, nanajvýš môže na požiadanie jedného alebo obidvoch konfliktných štátov prispieť k riešeniu ich konfliktu. Dokázalo sa to veľmi užitočným najmä v prípadoch vojnových konfliktov medzi štátmi, ku ktorých riešením neraz prispel práve niektorý neutrálny štát. Neutrálny štát sa nesmie zúčastňovať aktívne na žiadnej vojne, ale zrejme má právo aj povinnosť brániť všetkými legálnymi prostriedkami suverenitu svojho územia a bezpečnosť svojich občanov.

Preto neutralita znamená oveľa väčšiu bezpečnosť pre občanov neutrálneho štátu, oveľa menšie výdavky na vlastné vojenské sily a medzinárodnú podporu pre prípad narušenia jeho neutrality zo strany akéhokoľvek iného štátu.

Nemožno pokladať za náhodu historické fakty, ktoré dokazujú, že neutrálne štáty vykazujú aj lepšie ekonomické podmienky a vyšší blahobyt drvivej väčšiny svojich obyvateľov. V súčasnej Európe to dosť jasne vidíme aj na dvoch neutrálnych štátoch, akými sú Švajčiarsko a Rakúsko. Škoda, že pri obnovovaní slovenskej štátnosti vtedajší politickí reprezentanti na to nemysleli.

Neutrálna Slovenská republika bola by s nimi vytvorila relatívne silný blok troch neutrálnych štátov v srdci Európy, ktorý by bol umocnil ich politickú hodnotu a medzinárodný význam. Ale to nie je, žiaľ, iba jeden zmýlený krok pri jej zakladaní. A podobné omyly sa v dejinách veľmi ťažko dajú napraviť.

Nemožno predvídať budúcnosť, ale keby sa niekedy ešte vytvorila priaznivá situácia v strednej Európe, slovenskí politickí predstavitelia v tých časoch by nemali zabúdať aj na podobné úvahy.

Autor článku Milan S. Ďurica je uznávaný historik a publicista.

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—–

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds