Šovinisti už dlhodobo sejú vietor. Naposledy v Dunajskej Strede. SHO: Budú žať búrku!

Začiatkom novembra si Slováci každoročne pripomínajú smutné výročie, 2. novembra 1938, kedy na základe Viedenskej arbitráže prišlo Slovensko o územie s rozlohou 10 390 km2 s vyše 855-tisíc obyvateľmi.

Tento dátum pozbavil Slovákov na odtrhnutom území nielen základných ľudských práv, ale i ľudskej dôstojnosti či mnohokrát i života. Šovinistická Budapešť však v zlom prekvapila aj „oslobodených bratov“, hlavne z radov robotníkov, zhoršenou životnou a sociálnou situáciou a časom stíchli aj iredentistické pokriky Mindent visza (Všetko naspäť – heslo, ktoré volalo po obnovení Uhorska v hraniciach pred Trianonom). Na stenách budov okupovaných slovenských miest fašistickým Maďarskom sa totiž po spoločenskom vytriezvení obyvateľov tohto územia, začali objavovať nápisy, ako: Munkát , kenyeret, vagy visza a Cseheket! (Prácu, chlieb, alebo naspäť Čechov!), Minden drága, visza Prága! (Všetko drahé, naspäť k Prahe!), Magyarokat, nem hóditókat vártunk! (Čakali sme Maďarov, nie dobyvateľov!) a pod.

Spomenuté heslá z budov okupovaných miest odrážali nielen nespokojnosť obyvateľstva s novou politikou a štátom, v ktorom sa ocitli, ale i macošské praktiky politiky Budapešti, ktorá si z bohatého Felvidéku urobila špajzu, ktorú  najskôr ukradla, potom jej obyvateľov znásilňovala a okradla.

A ku takejto Budapešti sa 12. novembra 2020 prihlásila hŕstka šovinistov, s tichou podporou miestnej samosprávy, ktorú, mimochodom, ovláda šovinistická SMK, zo slovenského mesta Dunajská Streda. Tá pri príležitosti 82. výročia okupácie tohto mesta a okolia Horthyovským Maďarskom (12.11.1938) za prítomnosti pár v minulosti a nevedomosti poblúdených duší, v poloofiaciálnom režime, pri Žitnoostrovskom múzeu v Dunajskej Strede odhalila repliku stožiara z konca tridsiatych rokov minulého storočia a na nej červeno-bielo-zelenú trikolóru. Teda vlajku susedného štátu, Maďarska.

Pod podstavec má byť nasypaná (a teraz sa držte, dámy a páni) zem zo 64 historických žúp zaniknutého Uhorska. Táto iredentistická činnosť však zatiaľ zo strany slovenskej vlády zostala bez odozvy, čo je minimálne znepokojujúce, vzhľadom na to, že ide totiž o otvorenú provokáciu a podnecovanie ku protištátnej činnosti, symbolicky v deň výročia okupácie tohto slovenského mesta. Ale čo iné možno čakať od politikov, ktorí buď takémuto konaniu pritakávajú priamo, lebo im vyhovuje nepokoj v spoločnosti, poprípade sa prejavuje ich diletantizmus (hlavne súčasná vláda) alebo od opozičných politikov, ktorí v minulosti mohli urobiť poriadky na slovenskom juhu, ale kvôli svojej lenivosti a nečinnosti, to neurobili (všetky predošlé vlády) a všetci lojálni občania nášho Slovenska sú vďaka nim vo vytržení aj v tejto téme a zbytočne sa tak polarizuje celá spoločnosť.

V minulosti sa o ospravedlňovanie okupácie slovenského juhu a zločinov na ňom páchaných, pokúšali aj šovinisti v neďalekých Vydranoch, kde to chceli urobiť cez bustu Hitlerovho kolaboranta, regenta Horthyho. Toto však, našťastie, Vydrančania odmietli, a tak zamedzili udomácňovaniu sa vo verejnom priestore tým, ktorí vedome a cielene spôsobili mnoho utrpenia nevinných obyvateľov aj Žitného ostrova.

Zoberú si od obyvateľov Vydrian príklad aj Dunajskostredčania a odsúdia niečo, čo do 21. storočia, na územie Slovenskej republiky a do spoločnosti nepatrí? Alebo sa budú nečinne prizerať, poprípade tlieskať rozdúchavaniu národnostných vášní a nepokojov? Myslím, že nadišiel čas sa rozhodnúť a pridať sa na stranu budúcnosti, ktorá tkvie v lojálnosti k nášmu slovenskému štátu. Inak zožnú búrku, pretože na pomyselnom rováši majú toho dosť.

Autor článku Pavol Poprocký je člen predsedníctva Slovenského Hnutia Obrody.

————————

Prečítajte si tiež: Písal sa 2. november 1938. Viedenská arbitráž: Zločin na slovenskom národe

————————

Písal sa 12. november 1939. Pohľad na dobovú Dunajskú Stredu. Zdroj fotky: Internet

Písal sa 12. november 2020. Iredentisti v Dunajskej Strede opäť rozdúchavajú nevraživosť na slovenskom juhu. Zdroj fotky: Facebook

Písal sa 12. november 2020. Skupinka šovinistov je na seba „hrdá“. Len či budú páni pokojne spávať, keď ich začne riešiť NAKA!? Zdroj fotky: Facebook

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–——

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds