Šťastné a veselé. Aj vďaka projektu Staráme sa

Vianoce sú pre väčšinu z nás najkrajším a najsilnejším sviatkom roka. Hlavným dôvodom sú hodnoty, ktoré sa s nimi spájajú. Pre nás je to aj čas, ktorý venujeme rodinám v núdzi. Rodinám, ktoré by bez pomoci pravdepodobne nemali na stole ani štedrú večeru.

Aj tento rok sa do vianočnej pomoci slovenským rodinám zapojilo množstvo ľudí, ktorí prispeli či už potravinami, drogériou, hračkami, oblečením alebo finančne. Aj vďaka nim sa nám podarilo pomôcť spolu 14 rodinám s 56 deťmi od Nitry, cez Vráble, Trnavu, Žilinu, Rajec, Lučenec, Stropkov až po Svidník.

Do našej „veľkej rodiny“ pribudla ďalšia slovenská rodina, ktorá žije vo Svidníku a ktorej sme sa rozhodli pomáhať pravidelne. Pomáhať rodine môžeme najmä vďaka pomoci chlapov zo Stropkova a Svidníka, žijúcich doma i v zahraničí, ktorí podporujú projekt pravidelnou finančnou pomocou. Ide teda už o trinástu rodinu, ktorej budeme pomáhať dovtedy, kým sa jej situácia nezlepší natoľko, že naša pomoc už nebude potrebná.

V mene projektu Staráme sa a rodín, ktorým sme spoločnými silami pomohli, vám ďakujeme priatelia. Pretože pomáhať slovenským rodinám v núdzi je našou morálnou povinnosťou. Slováci Slovákom!

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds