Sv. Mikuláš navštívil deti z projektu Staráme sa

Aj deti, ktorým pomáhame v rámci nášho projektu Staráme sa, sa stretli so sv. Mikulášom v mestách Rajec, Stropkov, Nitra a v obci Stráňavy (okres Žilina). Ďakujeme nášmu kamarátovi za sponzorský finančný príspevok na balíčky sladkostí pre Patrika, Maťka, Dominika a Terezku z Rajca a pre ďalšie deti z ostatných miest. Taktiež ďakujem pani Anne Tordovej z Mestského kultúrneho strediska v Rajci za „zapožičanie“ Mikuláša.

Konať dobro niečo stojí. Vedel to už sv. Mikuláš, ktorého moc bola paradoxne v peniazoch. Po smrti rodičov zdedil veľké majetky a s pomocou peňazí dokázal vykúpiť väzňov, otrokov zo zajatia, pomôcť mnohým chudobným.Náš Mikuláš deťom nedáva peniaze, iba malé radosti, čo je dobré. Čo nie je dobré, postavu nášho Mikuláša deformuje americký Santa Claus. Rob dobro a budeš sa mať dobre. Konanie dobra, nesie so sebou aj odmenu, tú, v časnom živote: vnútorný pokoj, dobrú vôľu, radosť a ľudskú zrelosť.

Veľa sa hovorí o ľudskej slobode; skutočnou slobodou je záväzok k dobru a táto sloboda sa nekončí v situácii útlaku. Dobro má svoj základ v Božom zákone vpísanom do srdca každého človeka a vždy prítomnom v jeho svedomí.

  •  
  •  
  •  
  •