Volebný program SHO: Povinné drogové testy pre poslancov NR SR a členov vlády? Áno

Slovenky, Slováci. Dámy a páni. Predstavujeme vám volebný program Slovenského Hnutia Obrody, ktorým sa budeme uchádzať o vašu dôveru vo voľbách do NR SR.

Náš volebný program z veľkej časti vychádza z vašich podnetov, z vášho – nášho každodenného života, úprimnej snahy zmeniť smerovanie našej vlasti a hlavne, zo zdravého sedliackeho rozumu.

Budeme radi, ak nám napíšete k nášmu volebnému programu vaše názory, postrehy, prípadne pripomienky. Kontaktovať môžete podpredsedu nášho hnutia Štefana Polačika na podpredseda@sho.sk

Postupne vám predstavíme naše návrhy, ktoré zrealizujeme v rámci jednotlivých ministerstiev.

————————-

Prečítajte si tiež: Predstavujeme vám volebný program SHO: Alternatíva pre Slovensko

————————-

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Odmietame akékoľvek snahy o dekriminalizáciu drog a všetky úvahy o prípustnosti cenzúry.

Odmietame politiku Bruselu kriminalizujúcu legálnych vlastníkov strelných zbraní a nezmyselné sprísňovanie podmienok pre ich legálnu držbu pod rúškom boja proti terorizmu.

Zavedieme povinné drogové testy a bezpečnostné previerky pre všetkých poslancov NR SR a členov vlády Slovenskej republiky.

Sfunkčníme zákon o preukazovaní majetku pre všetkých verejných funkcionárov a ich rodinných príslušníkov. Majetok s nejasným nadobudnutím prepadne štátu.

Každý volený zástupca občanov (starosta, primátor, poslanec) bude povinný vo všetkých úrovniach, pre plnohodnotné vykonávanie svojho mandátu, ovládať štátny jazyk slovom aj písmom.

Ochránime občanov pred sledovaním a digitálnym diktátom a prídeme s návrhom, aby bolo právo na používanie hotovosti zakotvené v Ústave Slovenskej republiky.

Zavádzaním moderných technológií v maximálnej možnej miere odstránime byrokraciu a zautomatizujeme vybavovacie procesy na úradoch.

Zrušíme nezmyselné kolky a poplatky na úradoch.

Zasiahneme proti mimovládnym organizáciám financovaným zo zahraničia, ktoré robia podvratnú činnosť a zastavíme im financovanie zo štátneho rozpočtu.

Sprísnime ochranu hraníc z dôvodu ochrany obyvateľov a územia.

Odmietame povinné kvóty na prerozdelenie vojnových utečencov, ako aj ilegálnych a ekonomických imigrantov. Slovensko si musí zachovať suverenitu pri rozhodovaní o azylovej politike.

Odmietame zneužívanie polície na boj proti politickej a názorovej opozícii. Zložky štátu zodpovedné za bezpečnosť občanov musia byť využívané efektívne a výlučne na boj so skutočnou kriminalitou – korupciou, násilnými trestnými činmi, obchodom s drogami, majetkovou trestnou činnosťou atď.

————————-

Prečítajte si tiež: Róbert Švec: Odsúdenie novinára za citovanie osobností je zločinom proti slobode slova a prejavu

————————-

 

————————

Prečítajte si tiež: STOP SOROS: Mimovládky budú financované iba slovenskými fyzickými a právnickými osobami

———————–

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–——

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds