SHO: Slovenskí odborníci o experimente, ktorý sa uskutočňuje na deťoch pod Tatrami

Dámy a páni. Uverejňujeme výzvu k rodičom neplnoletých detí v súvislosti s očkovaním proti chorobe COVID-19, ktorú spísali poprední slovenskí odborníci!

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky povolilo očkovanie detí od 5 do 18 rokov proti chorobe COVID-19. Čo by mali vedieť rodičia, ktorí majú deti vo veku do 18 rokov?

1. COVID-19 ohrozuje starých ľudí a vážne chorých dospelých ľudí. Ohrozené sú staršie osoby nad 70 rokov, ďalej osoby vo veku 50 – 70 rokov, ktoré majú vážnu chorobu, ako je obezita, cukrovka, vysoký krvný tlak, ischemická choroba srdca a niektoré ďalšie choroby. Podľa doterajších štatistických údajov choroba má u detí ľahký a nekomplikovaný priebeh vo viac ako 99,8 %.

2. V Slovenskej republike sú proti chorobe COVID-19 dostupné iba génové vakcíny. Infekcia vyvoláva imunitnú reakciu a rozvíja sa obranyschopnosť. Vakcíny napodobňujú infekciu, aby vznikla obranyschopnosť bez naozajstnej infekcie. Od začiatku koronakrízy sa vyvíjajú klasické vakcíny, ktoré do ľudského tela vpravujú časť vírusu alebo mŕtvy vírus, alebo oslabený vírus. V Slovenskej republike sú tieto vakcíny nedostupné. Okrem toho sa vyvíjajú génové vakcíny nového typu, pri ktorých sa do ľudského tela vpravuje gén a ten priamo v bunkách človeka vyrába časť vírusu, ktorá vyvoláva imunitnú reakciu. V Slovenskej republike sa do dnešného dňa použili iba génové vakcíny. Dve z nich sú RNA-vakcíny od Pfizer-BioNTech a od Moderny. Ďalšie tri génové vakcíny použité u nás sú DNA-vakcíny od AstraZeneca, Johnson and Johnson a Gamaleya (Sputnik V).

3. Génové vakcíny dostupné v SR sú experimentálne a sú predmetom výskumu. Génové vakcíny sú doteraz experimentálne vakcíny. V informačnom letáku sa uvádza: „Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti.“ To znamená, že bezpečnosť génových vakcín sa skúma priamo na zaočkovaných osobách, ale zaočkované osoby v Slovenskej republike nepodliehajú záväznému systematickému sledovaniu, hoci sú účastníkmi prebiehajúcej klinickej štúdie.

4. Očkovanie génovými vakcínami nechráni pred infekciou SARS-CoV-2. Protitetanová vakcína človeka chráni pred rozvinutím tetanu najmenej 10 rokov. Preočkovanie proti tetanu raz za 10 rokov zaručuje účinnú imunitu po celý život. Očkovanie génovými RNA-vakcínami však často nechráni pred chorobou COVID-19 a pri variante delta sa zaočkovaný človek môže nakaziť rovnako ako nezaočkovaný. Vírusová nálož môže byť rovnaká u zaočkovaných i nezaočkovaných.

5. Neexistuje žiadne oficiálne odporúčanie očkovať deti od 5 do 12 rokov. V informačnom letáku (napr. na stránke adc.sk) nie je žiadna zmienka o očkovaní detí od 5 do 12 rokov. Pfizer-BioNTech vo svojej informácii uvádza, že ich vakcína je určená pre osoby „staršie ako 12 rokov“ a firma Moderna uvádza, že ich génová vakcína je určená pre „dospelých od 18 rokov“. To znamená, že pre vekovú skupinu detí od 5 do 12 rokov ešte nebola schválená žiadna génová vakcína ani Európskou liekovou agentúrou (EMA), ani Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).Napriek tomu, že neexistuje odporúčanie liekových inštitúcií, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky povolilo očkovanie detí nielen od 12 do 18 rokov, ale dokonca aj u detí od 5 rokov!

6. Očkovanie detí vo veku od 5 do 12 rokov nie je povolené v žiadnom štáte okrem Slovenska. V ére, keď sa kladie mimoriadny dôraz na všestrannú ochranu detí, ich života, zdravia a vývoja, sa slovenské deti stávajú aktérmi nejasného experimentu. Experimentálne opatrenia, ktoré Slovensko prijalo v predchádzajúcom období ako jediná krajina na svete, priviedli náš štát k nečakane vysokým stratám na životoch našich občanov. Tieto straty sa týkali nielen úmrtí na chorobu COVID-19, ale aj nadmerného počtu úmrtí na srdcovocievne choroby, na zhubné nádory a na ďalšie choroby. Slovensko sa opäť stalo krajinou, kde ministerstvo zdravotníctva urobilo bezprecedentný krok – tentoraz povolilo očkovanie malých detí od 5 rokov.

7. Očkovanie génovými vakcínami nechráni pred prenosom choroby COVID-19 na starých ľudí. Zaočkované deti môžu preniesť infekciu na svojich starých rodičov rovnako ako nezaočkované deti. Očkovanie detí teda neochráni starých rodičov ani pred infekciou, ani pred chorobou, ani pred jej ťažkým priebehom. Očkovanie detí „na ochranu starých ľudí a ľudí s vysokým rizikom“ je neúčinné.

8. Dlhodobý účinok génových vakcín na imunitný systém je nepredvídateľný. Imunitný systém slúži v našom tele na rozpoznanie „cudzieho“ od „vlastného“, a tak nás zbavuje infekcií. Správne vyvinutý imunitný systém rozpoznáva chyby v živote buniek a zbavuje nás aj zhubných nádorov v ich zárodku. Dobrá imunita je nevyhnutným predpokladom dlhého a zdravého života. Keďže génové vakcíny sa do roku 2020 u človeka nepoužili, nie je známe, ako génové vakcíny ovplyvnia imunitu po piatich až desiatich rokoch či v priebehu celého ľudského života. Imunitný systém sa v detstve vyvíja najrýchlejším tempom a v najrozmanitejších smeroch. S génovými vakcínami u detí nie sú žiadne skúsenosti, preto vplyv génových vakcín na imunitný systém detí a na celkový vývoj ich zdravotného stavu je nepredvídateľný.

9. Zodpovednosť za zdravotné dôsledky nesú výlučne rodičia. Vzhľadom na to, že zodpovednosť za očkovanie detí proti chorobe COVID-19 nenesie ani výrobca, ani distribútor, ani poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ani štát či výkonná moc, celá zodpovednosť vrátane trestnoprávnych dôsledkov je na pleciach rodičov neplnoletého dieťaťa. Tejto zodpovednosti nezbavujú rodičov ani nariadenia týkajúce sa praktického života, ani reklamné kampane, ani atmosféra v spoločnosti.

Správať sa zodpovedne znamená dať dieťa zaočkovať iba vtedy, ak budeme presne vedieť, čo všetko sa dieťaťu podáva (kompletné zloženie prípravku), čo látky v podávanom prípravku spôsobujú, aké sú vedľajšie a nežiaduce účinky, kto bude znášať finančné a iné dôsledky nežiaducich účinkov. Tieto informácie v súčasnosti neexistujú.

Vyzývame rodičov, aby zobrali do úvahy najmä to, že pri očkovaní génovými vakcínami riziká vysoko prevažujú nad možnými benefitmi.

Vzhľadom na uvedené fakty, nejasnosti a riziká, vyzývame všetkých rodičov, ktorých sa to môže týkať, aby sa zodpovedne a informovane rozhodovali, či dajú zaočkovať svoje deti. Prípadné kontroverzné následky tohto očkovania totiž budú znášať oni a sme presvedčení, že tu dlhodobé riziká vysoko prevažujú nad pozitívami, ktoré sú v tomto prípade sporné, až žiadne.

Bratislava 5. októbra 2021

 

Iniciátori a autori:

RNDr. Ján BARÁNEK

Prof. MUDr. Štefan HRUŠOVSKÝ, CSc.

 

Spoluautori:

MUDr. Júlia HRACHOVÁ, PhD., pediater

MUDr. Andrej JANCO, int.-diabetológ

MUDr. Alena JANCOVÁ, d. gastroenterológ

MUDr. Ján LAKOTA, CSc., onkológ

 

Signatári:

MUDr. Igor BUKOVSKÝ, PhD.

MUDr. Michal CSADER, pediater

Prof. MUDr. Viliam FISCHER, CSc., FICS

MUDr. Jakub JACEČKO, pravoslávny kňaz

MUDr. Jana JAVOROVÁ, mikrobiologička

MUDr. Jana KAPRINAYOVÁ, pediater

Mgr. Mária KOZOŇOVÁ, zdravotná sestra

MUDr. Peter POSYPANKA, lekár

MUDr. Michal Slivka, pediater

Prim MUDr. Gustáv SOLÁR, PhD., FBLR

Janka ŠTRBOVÁ, zdravotná sestra

 

K VÝZVE SA MÔŽETE PRIDAŤ NA EMAILOVEJ ADRESE: vyzvarodicom@gmail.com

Do predmetu e-mailu napíšte „podporujem výzvu“, potom uveďte svoje meno a priezvisko vrátane titulov, súčasné zamestnanie a adresu bydliska. Adresu bydliska nebudeme zverejňovať. Aktualizácia podporovateľov výzvy je 1x do týždňa. Vaše meno bude zverejnené pod výzvou.

Zdroj výzvy TU.

————————-

Prečítajte si tiež: VÝZVA vo verejnom záujme: Podporte petíciu za urýchlené trestné stíhanie covidových zločincov

————————-

Zdroj fotky: SHO.sk

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—–

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds