Rok Dr. Jozefa Tisa oficiálne otvorený

Rok Dr. Jozefa Tisa oficiálne otvorený

Príkladom nekompromisnej obhajoby národnoštátnych záujmov Slovenska a Slovákov je osoba Dr. Jozefa Tisa, prvého prezidenta SR. Vedomí si týchto skutočností, môžeme vyhlásiť rok 2017 za Rok Dr. Jozefa Tisa

 

Smutné prvenstvá Slovenska

Smutné prvenstvá Slovenska

Len isté percento našich občanov si uvedomuje, že veľkú časť nášho územia, počas druhej svetovej vojny, niekoľko rokov okupovala maďarská fašistická horthyovská armáda a len niekoľko mesiacov nacistická armáda.

 

Utajované dejiny USA

Utajované dejiny USA

Dodnes tabuizovanou témou a neobjasnenou „záhadou“ je aj neuveriteľne rýchly rozmach ekonomiky Nemecka a jeho mohutné vyzbrojenie za mimoriadne krátky čas po nástupe Hitlera k moci.

 

Národná identita v ofsajde

Národná identita v ofsajde

Výchovno-vzdelávací proces tvorí základ národného vedomia a môže najvýraznejšie ovplyvniť rozvoj národnej identity. V zákone o výchove a vzdelávaní úplne absentuje priama podpora rozvoja a budovania národnej identity.

 

Michal Miloslav Hodža - duchovný otec slovenského mesianizmu

Michal Miloslav Hodža - duchovný otec slovenského mesianizmu

O tom, že má mesianizmus v našich končinách preukázateľne historické pozadie svedčia názory slovenských mesianistov, ktorí tvrdia, že práve Slovensko má osobitné postavenie medzi národmi.

 

Nenechajme na sebe drevo rúbať

Nenechajme na sebe drevo rúbať

Vyberáme z archívov denníkov a týždenníkov zaujímavé články, ktorých obsah si môžete porovnať s realitou súčasnosti. Archívne texty pochádzajú z čias obnovenia Slovenskej republiky.

 

Druhá Slovenská republika a jej korene

Druhá Slovenská republika a jej korene

Dňa 1. januára 1993 došlo k vzniku druhej SR a súčasne obnove slovenskej štátnosti – teda stavu, keď Slováci majú vlastný štát. Čas potvrdil, že to bolo ideálne riešenie a spoločný štát bol pre Slovákov slepou uličkou.

 

Zobor 2017: Preč s Bruselom, vládnime si sami

Zobor 2017: Preč s Bruselom, vládnime si sami

Deň 1. január 1993 je dôležitým dátumom, vďaka ktorému sme obnovili slovenskú štátnosť na našom historickom slovenskom území. Výstupom na Zobor vzdávame hold všetkým generáciám našich predkov, ktoré bojovali za slovenskú štátnosť.

 
Staršie články