Otvorený list Slovenského Hnutia Obrody prezidentke Slovenskej republiky Zuzane Čaputovej

Slovenské Hnutie Obrody sa obrátilo otvoreným listom na hlavu nášho slovenského štátu. List uverejňujeme v plnom znení.

Vážená pani prezidentka,

k napísaniu tohto otvoreného listu nás motivuje smutná skutočnosť prameniaca z toho, čo sa už priveľmi dlhý čas deje s našou vlasťou, s naším národom.

Keďže ide o nás všetkých, o naše zdravie, a v neposlednom rade aj o našu existenciu, dovoľujeme si v mene veľkej časti nášho národa vyjadriť naše stanovisko a hlavne, predniesť Vám naše požiadavky.

Vážená pani prezidentka, sme presvedčení, že veľká časť obyvateľov našej vlasti absolútne stratila dôveru v súčasnú vládu a rovnako tak aj vo verejnoprávne médiá, ktoré nás o dianí na Slovensku a vo svete informujú veľmi jednostranne.

Vo verejnoprávnych médiách absentujú vyjadrenia mnohých svetovo uznávaných lekárov a vedcov, ktorí podávajú objektívne a pravdivé informácie o súčasnej situácii o ochorení Covid-19. Z dôvodu obrovskej mediálnej blokády, sú títo vedci nútení vydávať svoje svedectvá o pravde, žiaľ, len v alternatívnych médiách, keďže sa nedokážu nečinne prizerať na prebiehajúcu genocídu celosvetovej populácie. Napriek snahe o blokovanie alternatívnych zdrojov sa tieto informácie k verejnosti dostávajú. Vieme o obrovských protestoch naprieč celým svetom, a hlavne o tých v Európe. Vieme o všetkom, čo sa deje,  a prečo sa to deje.

Vážená pani prezidentka, dovoľujeme si Vám  úctivo pripomenúť, že Vy máte chrániť a zastávať slovenské záujmy a záujmy každého jedného občana našej vlasti tak, ako Ste prisahali na Ústavu Slovenskej republiky.

Vážená pani prezidentka, zároveň vyjadrujeme poľutovanie nad Vaším postojom, ktorým Ste nezabránili celoplošnému a podmienenému testovaniu Slovákov na vírus SARS-CoV-2 a ochorenie COVID-19 v období od 31. októbra do 1. novembra 2020 a následne od 7. do 8. novembra 2020. Stotožňujeme sa však s Vaším vyjadrením, že dobrovoľnosť nesmie byť podmieňovaná. Dobrovoľnosť musí byť prijatá spontánne, po podrobnom a pravdivom informovaní obyvateľstva, hlavne odborníkmi, ktorých informácie nám stále odopierate.

Vážená pani prezidentka, dôrazne žiadame, aby boli odborníci z rôznych odvetví pozývaní do diskusných relácií v RTVS, aby sa stali súčasťou diskusií so zástancami testovania a vakcinácie proti COVID-19. Zároveň naliehavo žiadame, aby  vo všetkých verejnoprávnych médiách bolo zverejnené oficiálne aktuálne a hlavne pravdivé stanovisko Svetovej Zdravotníckej Organizácie (WHO) k momentálnej situácii ohľadom pandémie Covid-19, pretože existujú informácie o tom, že WHO pandémiu už 14.októbra 2020 zrušila z dôvodu vedeckých zistení, že vírus je mnohonásobne menej nebezpečný, ako sa vedci  domnievali po vypuknutí tejto pandémie.

Vážená pani prezidentka, k listu prikladáme zoznam vedcov a lekárov a ostatných odborníkov TU, ktorí sa k súčasnej situácii vedia fundovane vyjadriť. Týchto ľudí si želáme vidieť a počuť aj v RTVS, aby sa k ľuďom dostali všetky potrebné a hlavne pravdivé informácie, nielen tie určené oligarchami a záujmovými skupinami.

Za Vašu trpezlivosť pri prečítaní nášho otvoreného listu Vám vopred ďakujeme! Spoliehame na Vašu štátnickú múdrosť a ľudskosť, s ktorou, dúfame, rozhodnete o otázkach, ktoré sú predmetom Vašich kompetencií.

S pozdravom,

Slovenské Hnutie Obrody, zastúpené:

Mgr. Róbert Švec, predseda

Štefan Polačik, podpredseda

Marián Chudý, tajomník

 

Tento otvorený list bol zaslaný:

Prezidentke Slovenskej republiky

Predsedovi vlády Slovenskej republiky

Predsedovi Národnej Rady Slovenskej republiky

Podpredsedom Národnej Rady Slovenskej republiky

Predsedom vládnych politických strán

Generálnemu riaditeľovi RTVS

————————-

Prečítajte si tiež: Sudcovia k situácii na Slovensku: Dochádza k porušovaniu základných slobôd občanov

————————-

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–——

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds