Projekt Staráme sa: Vytvárame národnú spolupatričnosť a solidaritu

V nedeľu 9. júna sme rodine od Hnúšte venovali okrem potravín, drogérie, oblečenia aj slovenskú vlajku. Pýtate sa prečo, načo? Odpoveď je jednoduchá.

Slovenská vlajka je naša vlajka, je symbolom spolupatričnosti, ktorý spája Slovákov z každého kúta našej vlasti. V súvislosti s naším úspešným sociálnym projektom, je jedným z našich hlavných cieľov aj vyformovať náš projekt do takej podoby, ktorý bude popri národnej spolupatričnosti a ľudskej solidarity zabezpečovať dlhodobú pomoc tým, ktorí ju naozaj potrebujú, nezištne a bez populizmu, aby Slováci potvrdili svoju dobrú povesť o pohostinnom národe.

Aj o tomto je totiž skutočné vlastenectvo – o spájaní Slovákov do jedného sebavedomého a silného národa. A vlajka bola, je a bude jeho symbolom.

Minulý týždeň sme navštívili aj rodine v meste Strážske a deťom sme venovali aj balíčky s ovocím a sladkosťami, keďže začiatok júna sa niesol v znamení Medzinárodného dňa detí.

V prvom rade pomáhame Slovákom a sme na to hrdí.  

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds