Pavol Poprocký: Aj slovenská diplomacia si osvojila naše postoje v otázke slovenského juhu!

Diplomacia Slovenskej republiky pod vedením amerikanofila Korčoka aktuálne čelí obrovskej kritike niekoľkých na Slovensku dočasne pôsobiacich maďarských šovinistov, pretože si oprávnene dovolil vyjadriť, ako minister zahraničných vecí, svoj nesúhlas s neohlásenou návštevou predsedu maďarského parlamentu na odhaľovaní pamätníka v Šamoríne a vzápätí vyhradiť sa voči prejavom maďarskej iredenty na Slovensku, ktorej súčasťou je aj blúznenie o akomsi neexistujúcom „Felvidéku“.

Nie, nemám za čo Korčoka chváliť, no konečne (aspoň naoko) v niečom zastupuje slovenské národné a štátne záujmy. Predmetný zaniknutý historický termín je dodnes totiž neraz používaný v iredentistických súvislostiach. Raz slúži ako označenie oblastí, kde žije AJ maďarská menšina, iní radikáli ním zase označujú celé (nielen) prihraničné okresy slovenského juhu a šovinistická luza ním označuje rovno celé Slovensko.

A preto som rád, že aj človek ako Korčok pochopil a prijal naše postoje za svoje, ktoré hovoria o tom, že takéto iredentistické pomenovania (hoc i malej časti územia Slovenskej republiky) sú v príkrom rozpore s dobrými medzištátnymi vzťahmi, vážne ohrozujú stabilitu V4 a vnášajú do slovenskej spoločnosti zbytočné rozbroje vyplývajúce z dávno uzavretých historických tém. Avšak, ako som už naznačil, takéto diplomatické vajatanie možno označiť len ako výkrik do tmy, pretože ak by na čele slovenskej diplomacie stál Slovák-vlastenec, urobil by všetko preto, aby eliminoval akýkoľvek prejav maďarskej iredenty a šovinizmu na Slovensku, a toto konštatovanie platí aj na rady predošlých vlád, ktoré svojou (ne-) činnosťou prispeli k súčasnému stavu veci.

Trianonská mierová zmluva, ktorá bola podpísaná 4. júna 1920 stanovila južnú hranicu Slovenska. Zdroj fotky: Internet

Zatiaľ sú teda Korčokove slová iba také „bu-bu-bu“, na ktorom protislovenské živly iba parazitujú a budujú svoju agendu nevraživosti voči všetkému slovenskému. Tie si totiž veľmi dobre uvedomujú, že sa blížia komunálne a VÚC-voľby v roku 2022, a toto je pre nich vhodná téma na predvolebnú kampaň, ktorou zaujmú akurát tak našich radikálne zmýšľajúcich, ale aj frustrovaných spoluobčanov, ktorých dookola, každé voľby lanária víziou o akomsi neexistujúcom „Felvidéku“, namiesto toho, aby priniesli riešenia, ktoré posunú vpred a zabezpečia rozvoj nášho slovenského juhu.

Slovenské Hnutie Obrody sa však pred výzvami slovenského juhu neskrýva a naše politické, ale i občianske aktivity budú i naďalej smerovať k jeho pozdvihnutiu a zveľaďovaniu tak, aby sa na ňom dobre žilo každému pracovitému a lojálnemu občanovi Slovenskej republiky. To je naša vízia pre juh našej vlasti. Preto, ak s ňou súhlasíte a chcete vidieť Slovensko očami človeka z 21. storočia, nehanbite sa, oslovte nás a spoločne s nami bojujte za skutočné záujmy slovenskej spoločnosti. Aby sme sa pohli aspoň do prítomnosti a iredentu, šovinizmus a falošných diplomatov uzavreli do klietky minulosti, tam kam patria!

Autor článku Pavol Poprocký je člen predsedníctva Slovenského Hnutia Obrody a náš človek na otázky etnické a národnostné, s dôrazom na slovenský juh.

————————

Prečítajte si tiež: Pavol Poprocký ku kauze pamätníka v Šamoríne: Deportácie? NIE! Výmena obyvateľstva!

————————

Mgr. Pavol Poprocký pôsobí v okrese Rimavská Sobota. Vyštudoval Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor slovenský jazyk a literatúra. FOTO: Pred pamätníkom Trianonu v obci Komjatice v okrese Nové Zámky. Zdroj fotky: SHO.sk

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—–

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds