Písal sa 14. marec 1939: Bolo 12 hodín a 7 minút. Poslanci otvorili novú epochu našich dejín

Ústavní a politickí predstavitelia Slovenska rozhodli, že Tiso má prijať pozvanie od Hitlera na stretnutie, vypočuť Hitlera, ale rezervovať každé rozhodnutie pre Slovenský snem. S týmto poverením okolo obeda (13. marca 1939) odišiel Tiso do Viedne, odkiaľ ho osobitným lietadlom dopravili do Berlína.

O 18. hodine bol Tiso prijatý Adolfom Hitlerom. Rozhovor trval približne 75 minút a v ňom Hitler Tisovi oznámil, že sa rozhodol zlikvidovať zvyšné Čechy, ale že jeho záujmy sa končia pri Karpatoch. Ak sa Slovensko rozhodne pre samostatnosť, on je ochotný ju uznať, ale zároveň zdôraznil, že Slováci sa musia rozhodnúť rýchlo. Tiso odpovedal Hitlerovi, že ľutuje, ale nie je v stave urobiť nijaké rozhodnutie v tejto veci, lebo to patrí do výlučnej kompetencie Slovenského snemu. Žiadal, aby sa mohol telefonicky spojiť s prezidentom Háchom. Prezident Hácha na základe telefonátu s Tisom zvolal zasadnutie Slovenského snemu na nasledujúci deň 14. marca.

Napriek tomu, že po rozhovore s Hitlerom, neprestávali v Berlíne na Tisa naliehať, aby ihneď na mieste vyhlásil samostatnosť Slovenska, dávali mu k dispozícii nemecký ríšsky rozhlas a aj po slovensky zredigovaný text takéhoto vyhlásenia, Jozef Tiso odmietol akékoľvek svojvoľné konanie a pridŕžal sa inštrukcií, ktoré dostal od slovenských ústavných činiteľov pre túto cestu. Tiso sa vrátil do Bratislavy o 9.00 hod. (14. marca 1939) a hneď zreferoval ústavným činiteľom, ktorí ho do Berlína vyslali, aká je tam situácia. O 10.57 hod. autonómny Slovenský snem otvoril svoje mimoriadne zasadanie, na ktorom sa zúčastnilo 57 poslancov z celkového počtu 63. Jozef Tiso informoval snem o svojich rozhovoroch v Berlíne.

Neurobil žiadny osobný návrh, ale zakončil svoje vystúpenie slovami: „Skladám tu pred snem sucho zhrnutý materiál mojej berlínskej návštevy, ktorý ste tu vypočuli a prosím: uvažujte, rozhodujte.“ Vzápätí predseda snemu JUDr. Martin Sokol vyzval poslancov, aby hlasovali, či sú za samostatný Slovenský štát, alebo nie. Všetci prítomní poslanci povstaním zo svojich miest odhlasovali utvorenie samostatného Slovenského štátu.

Predseda snemu JUDr. Martin Sokol vyhlásil: „Zisťujem, že Slovenský snem, ako jediný kompetentný orgán politickej vôle slovenského národa sa uzniesol, že je za samostatný Slovenský štát.“ Bolo 12 hodín a 7 minút. Poslanci otvorili novú epochu slovenských dejín zaspievaním historickej hymny slovenského národa Hej, Slováci.

Autor článku Milan S. Ďurica je renomovaný historik a publicista.

————————-

Prečítajte si tiež: Liberáli o nás hovoria, že velebíme prvú Slovenskú republiku. A opäť klamú

————————-

Jozef Tiso, prvý slovenský prezident a druhá naša hlava po kráľovi Svätoplukovi. Zdroj fotky: SHO.sk

———————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds