Stovky miliónov eur pre zahraničné firmy? Podporujme v prvom rade našich pestovateľov, mliekarov …

Podľa najnovšieho prieskumu zastúpenie domácich potravín na pultoch predajní na Slovensku vzrástlo na 38,6 percenta z vlaňajších 37,7 percenta. Nie je to však až taká dobrá správa, pretože v roku 2011 podiel domácich potravín predstavoval až 50 percent, no do roku 2017 klesol iba na 37,2 percenta.

Dovážame stále viac potravín zo zahraničia. Potravín, ktoré si vieme vyprodukovať aj sami. Medzinárodné obchodné reťazce stále tlačia na  pulty výrobky zo svojich domovských krajín, častokrát oveľa nižšej kvality a teda aj ceny, ktorým kvalitné slovenské výrobky nevedia konkurovať. Väčšina Slovákov musí obracať každé euro, aby uživila svoje rodiny a tak pravdaže na nákupe siahnu po lacnejšej variante. Pravidelne sa prevalí nový škandál s nekvalitnými, až zdravie ohrozujúcimi potravinami z dovozu. Témou sa stala dvojaká kvalita potravín, proti ktorej štandardní politici akože bojujú, no pritom zbierajú iba lacné politické body. Nevieme donútiť zahraničné obchodné reťazce, aby na Slovensko privážali kvalitné potraviny.

Vieme ale poskytnúť väčšiu národnú podporu pestovateľom, chovateľom a výrobcom domácich potravinových produktov. Ak systém vie poskytnúť stovky miliónov eur, ako podporu  pre zahraničné výrobné závody, musí poskytnúť podporu aj našim poľnohospodárom, farmárom, včelárom, mliekarom, pekárom … a všetkým domácim výrobcom potravín. Len s podporou systému budú konkurencie schopní a Slováci sa nebudú musieť v obchodoch rozhodovať medzi cenou a kvalitou. Zároveň kúpou našich potravín podporujeme aj domácu ekonomiku. Peniaze zostávajú na Slovensku a ďalej sa točia v systéme.

Takéto riešenia ale neponúkajú štandardní politici, pretože tí zastávajú viac cudzie záujmy ako tie národné. Sú im milšie cudzie groše, ako slovenský chlieb. Akoby zabudli kde je ich domov, kde sa narodili, vyrástli a vyštudovali.

My sme ale nezabudli a vždy budeme v prvom rade podporovať Slovákov.

Autor: Štefan Polačik

—————————————————————————

programových téz nášho hnutia vyberáme:

Podpora slovenských poľnohospodárov má pre nás osobitný význam. Poľnohospodárska politika SR musí vytvoriť také podmienky, aby slovenskí poľnohospodári neboli znevýhodňovaní v porovnaní s poľnohospodármi v ostatných štátoch EÚ.

Naším cieľom je dosiahnutie potravinovej sebestačnosti Slovenska, zachovanie zdravého životného prostredia a rozvoj ekologicky šetrného a trvalo udržateľného poľnohospodárstva bez geneticky modifikovaných organizmov.

—————————————————————————

Štefan Polačik, podpredseda Slovenského Hnutia Obrody.

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds