VIDEO: Aj v Nových Zámkoch zaznel hlas slobody a objektívnej pravdy. Pokračujeme v Žiari nad Hronom

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody pokračuje vo svojich verejných a slobodných diskusiách s občanmi slovenskými.

V Nových Zámkoch, 19. júna, sme dali priestor každému, kto prejavil záujem slobodne, vecne a slušne prezentovať svoje myšlienky, názory a riešenia.

O čom Slováci diskutovali? Dozviete sa v krátkom zostrihu z verejnej dišputy…

Najbližšie sa na stretnutie s vami tešíme v nedeľu 3. júla od 15:00 hod. pred Mestským úradom v Žiari nad Hronom.

————————–

Prečítajte si tiež: Noviny Právo Národa: Róbert Švec k falošným výzvam o spájaní pred jesennými voľbami

————————–

 

———————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds