Poprocký: Na poriadne platy a dôchodky peniaze akože nie sú, ale na zbytočnosti sa opäť nájdu?

Mysleli ste si, že úchylka osádzania zbytočných, drahých a neprehľadných viacjazyčných tabúľ, akú sme tu mali počas predošlých vlád sa vyparila spolu s nimi? Alebo ste si mysleli, že falšovanie štatistík o obyvateľstve je neakceptovateľné a patrí do finálnych temných fáz existencie aj našej bývalej vlasti, Uhorska? Ak áno, tak vás vyvediem z omylu!

Obe tieto pohnútky totiž nielenže stále veľmi dobre živené, ale si i vypomáhajú a navzájom sa podporujú. Ich predstavitelia, hlásatelia a obhajcovia (rozumej: pestrá „zmeska“ kadejakých šovinistov, revizionistov či príštipkárov) sa naposledy chytili sčítania obyvateľov, do ktorého účelovo pretlačili mentálny kotrmelec s názvom „druhá národnosť“, ktorý mal dať možnosť človeku zvoliť si popri svojej pravej národnosti aj národnosť, s ktorou nemusel, nemá a s vysokou pravdepodobnosťou ani nikdy nebude mať nič spoločné. A plus-bonus, nik netušil, ako sa budú vyhodnocovať a interpretovať výsledky tejto schizofrenickej kategórie. Upozorňoval som na to TU

Autori tohto bludu na čele so schizofrenikom Ábelom Ravaszom však vopred vedeli, ako sa má ich blud interpretovať. Presne tak, ako to v stredu 22. júna 2022 odklepla naničhodná vláda: národnosti sa budú sčítavať, čo v praxi znamená, že trebárs „aklimatizovaný Bratislavčan“ s trvalým pobytom v Medzilaborciach (ktorý svoj život žije a bude žiť na západe našej vlasti, ďaleko od domova), ktorý sa z rôznych pohnútok prihlásil aj k napr. rusínskej národnosti, umelo zvýši čísla tejto menšiny v Medzilaborciach. To, že sa nemýlim mi dávajú za pravdu aj pseudovýsledky samotnej pokrivenej interpretácie mačko-psej národnosti, ktoré hovoria o neprirodzenom a umelom navýšení počtov predstaviteľov menšín.

Čo z toho vyplýva? Nič prospešné nielen pre predstaviteľov štátotvorného národa, ale tiež pre menšiny. Ďalšie drahé viacjazyčné nápisy (napr. výroba a osadenie jednej cudzojazyčnej tabule označujúcej začiatok obce v menšinovom jazyku stála len v nedávnej minulosti viac ako 100 eur!) či ďalšie zbytočne vyhodené peniaze za tlmočníkov na úradoch, ktorých musí úrad pre občana SR neovládajúceho alebo nehovoriaceho po slovensky, zabezpečiť, ak nemá v radoch svojich zamestnancov človeka ovládajúceho menšinový jazyk.

Takýchto obcí s najmenej 15% podielom občanov s neslovenskou národnosťou, z dôvodu chorej interpretácie absurdnej kategórie sekundárnej národnosti, pribudne na Slovensku 160. V nich sa rozšíri pole pôsobnosti rôznych príštipkárov, ktorí sa tak dostanú pod pláštikom „ochrany a zveľaďovania menšinovej kultúry“ k ďalším zdrojom na ďalšie zbytočné menšinové projekty, ktoré sa mohli použiť na to, čo by naozaj poslúžilo. A všetkým. Tak menšine, ako aj väčšine. Napr., taká investícia do opravy ciest a mostov pôjde do zbytočných cudzojazyčných tabúľ, ktorých prítomnosť oslabuje dôležitosť a postavenie štátneho slovenského jazyka, ako hlavného komunikačného prostriedku na území Slovenskej republiky. Veď načo ovládať štátny jazyk, keď mám všetko v mojom materinskom?! Žiaľ, takéto zmýšľanie je hlavne u mladých badateľné a je na vzostupe. A potom sa mnohí príslušníci národnostných menšín, hlavne tej maďarskej, čudujú a bedákajú, že ich deti, kvôli neznalosti slovenčiny museli opustiť svoje rodisko. A takto sa prehlbuje bieda v hladových dolinách, kde žijú menšiny. Čo je schopnejšie, to zuteká a zostávajú iba zbytočné viacjazyčné tabule, na ktorých sa ktosi parádne nabalil…

Ako tento problém v troch základných krokoch vyrieši Slovenské Hnutie Obrody? Zruší nezmyselnú schizofrenickú kategóriu „druhej národnosti“ a bude prihliadať iba na primárne zvolenú národnosť, národnostným menšinám zabezpečí adekvátnu podporu, zabezpečí normálnu štátnu politiku, ktorá nielenže nebude rozhadzovať naše-vaše peniaze na zbytočnosti a presmeruje ich do zmysluplných a pre všetkých prospešných projektov, ale tiež zabezpečí to, že každý jeden občan našej otčiny bude motivovaný ovládať štátny jazyk, slovenský jazyk, pričom používanie jeho materinského jazyka mu nebude nijako znemožňované.

Autor článku Pavol Poprocký je člen predsedníctva Slovenského Hnutia Obrody a náš človek na otázky národnostné a etnické, s dôrazom na slovenský juh.

————————-

Prečítajte si tiež: KAUZA Senec: Vedenie mesta chcelo pokutovať naše hnutie! Výsledok? Víťazstvo nášho hnutia

————————-

Zdroj obrázku: SHO.sk

———————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds