VIDEO. Žiar nad Hronom: Kým duch v národe, národ žije! Nikdy sa nezriekneme našich koreňov

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody pokračuje vo svojich verejných a slobodných diskusiách s občanmi slovenskými.

Aj v Žiari nad Hronom sme 3. júla dali priestor každému, kto prejavil záujem slobodne, vecne a slušne prezentovať svoje myšlienky, názory a riešenia.

O čom Slováci diskutovali? Dozviete sa v krátkom zostrihu z verejnej dišputy.

Najbližšie sa stretneme v nedeľu 7. augusta v Hlohovci. Podrobnosti včas zverejníme.

————————-

Prečítajte si tiež: Noviny Právo Národa: Agentka Čaputová navštívila Gemer. Pavol Poprocký hodnotí jej falošné aktivity

————————-

 

———————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds